Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pracownia rozwoju zawodowego , Otwarty dostęp

29 sierpnia 2018

NR 101 (Wrzesień 2018)

Odkryj swoje mocne strony - diagnoza talentów-według Gallupa a sposób zarządzania

0 267

Każdego z nas coś wyróżnia na tle innych osób, każdy ma inne umiejętności, talenty, silne strony, każdy jest wyjątkowy. Poznanie ich może sprawić, że będziemy wiedzieli, w jakim kierunku powinniśmy podążać, by osiągać najlepsze efekty. Opiszemy, jak należy to zrobić

Na silną stronę składają się talenty, wiedza i umiejętności. Talent to naturalnie powtarzający się wzorzec myślenia, odczuwania i zachowania, mogący znaleźć pożyteczne zastosowanie. Wiedza natomiast jest określana jako zbiór faktów i informacji, których dana osoba się nauczyła. Umiejętności – to następstwo podejmowanego działania lub czynności. Analizując powyższą definicję talentu, można zauważyć, że nawet pozornie negatywne cechy mogą zostać określone mianem talentów, jeśli znajdują korzystne zastosowanie w życiu. Od 40 lat Instytut Gallupa prowadzi badania na temat talentów potrzebnych do tego, aby stać się doskonałymi w różnych rolach zawodowych. Wyniki badań przyczyniły się do ustalenia talentów w ponad 150 różnych rolach. Opracowany test talentów mierzy występowanie 34 cech tzw. talentów. Warto wiedzieć, że na zachowanie i osiągnięcia każdej osoby mają wpływ jej przeważające, najsilniejsze talenty. Każdy z nas ma ich pięć.

Zaangażuj silne strony do działania!

Nazwa cechy, talentu Charakterystyka Zasady zarządzania osobą posiadającą dany talent1
Osiąganie Osoby z tym talentem są niestrudzone, nigdy nie osiadają na laurach, wciąż wyznaczają sobie nowe cele. Są energiczne, co przekłada się na wyznaczanie tempa pracy całego zespołu. Cechy charakterystyczne:
 • poczucie zadowolenia daje im osiągnięcie założonych planów, 
 • brak realizacji planu w danym dniu pozbawia satysfakcji, 
 • ciągła chęć działania, wykonywania jakichś czynności,
 • posiadanie motywacji do działania 
 • i podejmowania nowych wyzwań,
 • efektywność pracy
 • Gdy zdarzy się, że trzeba wykonać dodatkową pracę, zwróć się do tej osoby. 
 • Pokaż, że zauważasz, iż ta osoba lubi być zajęta. 
 • Nawiąż bliski kontakt, pracując wspólnie z tą osobą. Wspólna intensywna praca jest dla niej często okazją do nawiązania trwałych relacji. 
 • Gdy osoba ta ukończy swoją pracę, chwila odpoczynku lub prostsze zadanie rzadko stanowią dla niej nagrodę. Osoba ta będzie dużo silniej zmotywowana, jeśli wyrazisz uznanie dla tego, co osiągnęła i wyznaczysz nowy, ambitny cel. 
 • Zamiast awansować, poszukuj innych jej cech i silnych stron, co pozwoli na większe możliwości wykazania się jej w tym, co już robi dobrze
Aktywator Dla aktywatora najważniejsze jest działanie. Dzięki niemu projekty, zamierzenia przechodzą ze sfery marzeń do świata realnego. Inni chcą mieć takie osoby w swoim zespole, doskonale nadają się również na liderów.
Cechy charakterystyczne:
 • brak strachu przed ryzykiem,
 • po podjęciu decyzji nigdy nie zwleka i śmiało przystępuje do realizacji danego zadania,
 • brak obaw przed zmiennymi i niewiadomymi,
 • ciągłe podejmowanie nowych działań, 
 • aktywność intelektualna przekładająca się na ciągły rozwój,
 • bywa postrzegany przez innych jako władczy i niecierpliwy 
 • Zapytaj tę osobę, jakie nowe cele należy osiągnąć lub jakie ulepszenia należy wprowadzić. 
 • Spraw, by się dowiedziała, że wiesz o tym, iż jest osobą o dużej mocy sprawczej i że w decydujących momentach będziesz ją prosił o pomoc.
 • Włącz ją do zespołu, który nie najlepiej funkcjonuje i w którym więcej się mówi, niż robi.
 • Jeśli się na coś uskarża, słuchaj uważnie.
 • Pozwól jej pracować wspólnie z osobami posiadającymi talent analityka lub stratega
Elastyczność 

Cechy charakterystyczne:

 • lubią żyć tu i teraz,
 • unikają snucia odległych w czasie planów, 
 • znają drogę do osiągnięcia celu,
 • posiadają umiejętność dostosowania się do każdej sytuacji, 
 • doskonale radzą sobie w sytuacji zmiany,
 • potrzebują dynamicznych bodźców.

Osoby elastyczne mogą być postrzegane przez innych jako oportuniści

 • Najlepszą wydajność osiąga w zadaniach krótkoterminowych, wymagających natychmiastowego działania.
 • Zbadaj jej inne dominujące cechy, jeśli osoba ta posiada równocześnie talent empatii, możesz spróbować umieścić ją w roli wymagającej wrażliwości i odpowiedzi na różne potrzeby partnerów szkoły. Jeśli wśród innych jej silnych cech jest cecha rozwijania innych, powinieneś obsadzić ją w roli mentora.
 • Nie powinieneś oczekiwać od niej uczestnictwa w dyskusjach o przyszłości. Jeśli zbliża się termin, sprawdzaj, czy ma wystarczająco dużo czasu, by zdążyć wszystko dobrze zrobić
Analityk  Analityk wciąż potrzebuje uzasadnienia, ważne są dla niego fakty. Cechy charakterystyczne:
 • obiektywizm,
 • poszukiwanie oddziaływań i zależności,
 • przejawia chęć poznawania i wykorzystania wszystkiego, co go otacza,
 • gromadzi informacje, na podstawie których wydaje opinie.
Analityk może być postrzegany przez innych jako osoba wyrażająca nadmierną krytykę 
 • Zawsze gdy osoba taka jest zaangażowana w podejmowanie ważnej decyzji, poświęć trochę czasu, by razem z nią przemyśleć sprawy.
 • Przedstawiaj logikę podjętej decyzji.
 • Zawsze gdy masz taką możliwość, wyraź uznanie i pochwal jej umiejętność rozumowania. Dla takiej osoby jej zdyscyplinowany umysł to powód do dumy.
 • Broniąc jakiejś decyzji lub zasady, pokaż tej osobie odpowiednie liczby.
 • Pamiętaj, że taka osoba potrzebuje dokładnych, dobrze sprawdzonych liczb. Nigdy nie próbuj wcisnąć jej byle jakich danych na poparcie swoich argumentów.
 • Nie zawsze musisz się z nią zgadzać, ale zawsze traktuj poważnie jej punkt widzenia. Prawdopodobnie bardzo dokładnie sobie wszystko przemyślała
Organizator Posiada bardzo dobrą pamięć i umiejętność efektywnego zarządzania czasem. Dużą wagę przywiązuje do przemyślenia planu. Poszukuje najlepszych rozwiązań dla danej sytuacji i na bieżąco opracowuje nowe efektywne metody działania. Ciągle szuka nowych sposobów, dzięki którym doskonali dotychczasowe rozwiązania
 • Taka osoba potrzebuje czuć się odpowiedzialna, dlatego daj jej tyle odpowiedzialności, na ile tylko pozwala jej wiedza, umiejętności i twoje możliwości.
 • Osoba ta najprawdopodobniej ma odpowiedni talent, by być menedżerem lub kierownikiem.
 • Gdy przymierzasz się do nowego projektu, pozwól tej osobie wybrać członków zespołu projektowego i przypisać im właściwe role.
 • Skomplikowane, wielowątkowe zadania są dla niej szczególnie ekscytujące.
 • Możesz bez wahania obsadzić ją w roli, w której coś źle działa.
 • Zwracaj uwagę na jej inne silne cechy. Jeśli posiada również talent dyscypliny, może okazać się doskonałym organizatorem, tworzącym procedury działania i systemy zapewniające realizację przyjętych zamierzeń
Pryncypialność Dużą wagę przywiązuje do zasad i wartości, na których opiera swoje życie. Również od otoczenia wymaga, że będzie postępowało zgodnie ze stałymi, fundamentalnymi zasadami. Wartości są dla niego źródłem sensu życia, dają satysfakcję. Sukces postrzega nie tylko przez pryzmat pieniędzy i prestiżu. Niezmienność zasad, jakich przestrzega, powoduje, że łatwo zyskuje zaufanie społeczeństwa
 • Ta osoba na pewno będzie miała jakąś pasję. Odkryj tę pasję i zwiąż ją z pracą do wykonania.
 • Postaraj się uświadomić sobie, że osoba ta może bardziej cenić możliwości zapewnienia wyższego poziomu usług niż zarobienia większych pieniędzy. Znajdź sposób, by wykorzystać tę orientację na jakość, a zobaczysz, że da z siebie to, co najlepsze
Dowodzenie Domeną osób posiadających talent dowodzenie jest siła, pewność i niezależność. Osoba taka bez jakichkolwiek oporów potrafi wyrażać swoje zdanie. Dowodzący chętnie podejmuje wszelkie inicjatywy i działania. Sprawy stawia jasno, jednocześnie prowokując innych do bezpośredniości i szczerości. Konfrontację traktuje jako sposób rozwiązania problemu. Ludzie lgną do dowodzących i chętnie oddają sprawy w ich ręce, dlatego łatwo mogą oni stać się autorytetami dla innych
 • Jeśli musisz kogoś zdyscyplinować i ustawić do pionu lub gdy trzeba coś komuś wyperswadować, poproś tę osobę, by to zrobiła.
 • Zawsze proś ją o ocenę tego, co dzieje się w organizacji. To właśnie ona da ci prostą i jasną odpowiedź. Proś ją też o przedstawianie pomysłów. Ta osoba z pewnością nie jest kimś, kto bezkrytycznie potakuje.
 • Daj jej jak największą swobodę kierowania i podejmowania decyzji. Ona nie lubi ścisłego nadzoru.
 • Jeśli zaczyna budować swoje imperium, mieszać wśród kolegów, rozpraszać się lub lekceważyć swoje obowiązki, spotkaj się z nią w cztery oczy. Skonfrontuj ją z kilkoma konkretnymi przykładami. Podejmij zdecydowane działania i – jeśli to konieczne – żądaj natychmiastowej poprawy. Jak najszybciej stwórz też dla niej możliwości produktywnego działania. Szybko wycofa się z popełnianych błędów, a ty ze swojej strony zrób to samo.
 • Nigdy nie stosuj gróźb, jeśli nie jesteś w 100% gotów do ich spełnienia 
Komunikatywność Osoba z talentem komunikatywności:
 • przekazuje barwne opowieści, przepełnione opisami, metaforami, które wzbogacają świat i motywują odbiorców do działania,
 • nie ma problemów z wystąpieniami publicznymi,
 • lubi rozmawiać, przemawiać publicznie, pisać,
 • stara się skupiać na sobie uwagę,
 • stara się, aby zwykłe zdarzenia przybrały kształt barwnych, ciekawych opowieści
 • Takiej osobie łatwo jest prowadzić rozmowę. Zapraszaj ją na spotkania towarzyskie, kolacje lub inne imprezy, na które udajesz się, by pozyskać lub integrować partnerów szkoły.
 • Poświęć trochę czasu, by posłuchać, co opowie ci o sobie i swoich doświadczeniach.
 • Omów z nią plany imprez integracyjnych.
 • Angażuj ją do wygłaszania prezentacji
Rywalizacja Istotą tego talentu jest porównywanie się z innymi. Osoby posiadające talent rywalizacji sukces mierzą za pomocą aktualnie zajmowanej pozycji względem innych. Fascynacją są dla nich pomiary, ponieważ można z ich pomocą określić pozycję, zajmowane miejsce. Chętnie współzawodniczą – taka forma jest dla nich motorem działania. Uważają, że rozwój następuje dzięki rywalom, interesuje ich tylko wygrana
 • Gdy potrzebujesz zaangażować ją do planowania lub rozwiązywania problemów, wykorzystaj zawodnicze słowo „przechytrzyć”.
 • Porównuj ją z innymi ludźmi, szczególnie z takimi, którzy też lubią rywalizować. Możesz zdecydować się na wywieszenie gdzieś listy osiągnięć swoich ludzi, ale pamiętaj, że takie publiczne p...

Pozostałe 70% treści dostępne jest dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż konto Zaloguj się

Przypisy