Odrzucony rówieśnik – jak przeciwdziałać i jak reagować?

Pracownia pedagogiczna

Istotą ludzkości jest tworzenie społeczeństw oraz funkcjonowanie w nich poprzez integrację z przeróżnymi grupami. Pierwszą grupą społeczną, w jakiej mamy okazję zaistnieć, jest rodzina. Jednak z czasem, kiedy dziecko dorasta i zaczyna uczęszczać do przedszkola, znacznie poszerza się grono osób, z którymi wchodzi w relacje. Szczególnie ważny jest moment, kiedy dziecko zaczyna edukację, gdyż ilość czasu, jaki spędza w szkole, oraz odseparowanie od najbliższych zmuszają go do nawiązania nowych relacji.

Jest to okres bardzo trudny w życiu dziecka; wielość zmian, jakie zachodzą w otoczeniu, jest czasem przytłaczająca. Większość dzieci, pomijając czas adaptacji do nowej sytuacji, pozytywnie reaguje na grupę rówieśniczą. Podstawową zachętą uczestniczenia w zajęciach szkolnych jest chęć przebywania z innymi dziećmi oraz naturalny pęd do zdobywania wiedzy. Uczęszczanie do szkoły umożliwia dziecku zaspokojenie wielu jego potrzeb w obszarze społecznym oraz poznawczym.
 Młodsze dzieci, które dopiero co przekroczyły próg szkoły, z uwagi na niedojrzałość układu nerwowego oraz nieumiejętność radzenia sobie z trudnymi emocjami, często mają problem w budowaniu relacji z rówieśnikami. Ich odczucia co do reakcji innych dzieci na wspólne przebywanie, naukę czy sprzeczki niejednokrotnie są przesadne i doprowadzają do nagromadzenia się negatywnych uczuć.
U dzieci podstawową aktywnością w ciągu dnia jest zabawa, która służy uspołecznianiu poprzez kontakty z innymi osobami. W klasie oraz podczas przerw łatwo zauważyć, kiedy dziecko nie przywykło do przestrzegania ustalonych zasad i norm czy też ma niską odporność na trudne sytuacje. Tego typu deficyty spowodować mogą obniżenie poziomu dojrzałości społecznej i emocjonalnej dziecka. Objawy tych braków to również obniżone poczucie bezpieczeństwa i lęki. Ważne jest, by poziom adaptacji dziecka do nowej sytuacji przebiegał harmonijnie. Zaburzenia tego procesu spowodować mogą nieumiejętność przystosowania się do nowej sytuacji, a w efekcie wycofanie i odrzucenie. Naturalną cechą grupy jest tworzenie się sympatii, jednak patologiczną sytuacją jest odrzucenie jednego bądź kilku członków grupy przez większość.

POLECAMY

Przyczyny odrzucenia 

Powody odrzucenia będą różne w zależności od tego, po czyjej stronie leżą.

  • Leżące po stronie środowiska rodzinnego: nieodpowiedni poziom więzi z rodzicami, prezentowanie niewłaściwych postaw przez rodziców. 
  • Leżące po stronie dziecka – interpersonalne, intrapersonalne, związane z wyglądem zewnętrznym; możemy zaliczyć do nich głównie nie...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Głos Pedagogiczny"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI