Osobowość chwiejna emocjonalnie

Za drzwiami gabinetu

Co decyduje o tym, jak radzimy sobie w życiu, jak układają się nasze stosunki z otoczeniem, w jaki sposób zaznaczamy swą obecność w świecie, jakie wrażenie robimy na ludziach czy jak zachowamy się w odpowiedzi na zmieniające się warunki zewnętrzne? To nasza osobowość, czyli dynamiczny i dość skomplikowany zespół psychologicznych cech osobistych, pozostających we wzajemnych relacjach i zależnościach, sprawiający, że ludzie różnią się między sobą. Co jednak, jeśli pojawiają się zaburzenia w jej rozwoju?

Problematyka osobowości we współczesnej psychologii jest zagadnieniem centralnym. Osobowość traktuje się jako złożony wzorzec głęboko zakorzenionych cech psychicznych, przejawiających się automatycznie w niemal każdej sferze funkcjonowania psychologicznego człowieka. Tak więc osobowość uznawana jest za wzorzec cech występujących w całym złożonym układzie jednostki. Termin „osobowość” jest często mylony z dwoma pojęciami pokrewnymi: charakterem i temperamentem, a wszystkie trzy w codziennym użyciu mają zbliżone znaczenie. Charakter odnosi się jednak do cech nabywanych w trakcie wychowania i wskazuje na pewien stopień konformizmu jednostki wobec obowiązujących standardów społecznych. Temperament natomiast nie dotyczy oddziaływań socjalizacyjnych, tylko podstawowej biologicznej predyspozycji jednostki do przejawiania określonych zachowań. Charakter stanowi więc krystalizację oddziaływań otoczenia, a temperament odnosi się do biologicznie zakodowanego wpływu natury. 
Osobowość człowieka kształtuje się od najwcześniejszego dzieciństwa (pewne zręby osobowości tworzą się nawet w życiu płodowym) i jej rozwój teoretycznie trwa przez całe życie. Mimo że nawet bardzo małe dziecko przejawia określone cechy psychologiczne, do momentu zakończenia okresu dojrzewania, a więc mniej więcej do 18. roku życia nie mówimy o osobowości, ponieważ ona dopiero się tworzy.

POLECAMY

Zaburzenia osobowości

W rozdziale V Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, poświęconym zaburzeniom psychicznym i zaburzeniom zachowania, znajdują się opis i wskazówki diagnosty...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Głos Pedagogiczny"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI