Planowanie pracy pedagoga i psychologa szkolnego w roku szkolnym 2021/2022

Temat miesiąca Otwarty dostęp

Od wielu lat zachęcam Państwa do rzetelnego, na ile jest to tylko możliwe, planowania całorocznej pracy. Doświadczenie uczy, że planowanie jest kompetencją, która nadaje działaniom szkolnego specjalisty strukturę zorganizowaną, stanowiąc jednocześnie nieodzowny warunek ich skuteczności. Zapobiega przypadkowości i chaosowi w realizacji zarówno zadań obowiązkowych, jak i dodatkowych zlecanych przez dyrektora szkoły czy placówki.

Osoba posiadająca kompetencję planowania ma umiejętność zorganizowania swojej pracy i swoich zadań oraz optymalizacji działań i zasobów, tak aby efektywnie osiągać wyniki. Posiada też zdolność przewidywania, jaki pozytywny wpływ na zadanie może mieć jej osobisty wkład.
Dobrze zorganizowane planowanie może przebiegać tak, by naturalną rzeczą stało się bieżące wprowadzanie do planu pracy niezbędnych modyfikacji, np. w przypadku zmian w przepisach prawa oświatowego, pojawienia się w szkolnej społeczności nowego problemu czy też nieprzewidzianych uwarunkowań mających wpływ na realizację zaplanowanych działań. 
Głównym celem czynności planistycznych pedagoga podejmowanych na początku nowego roku szkolnego jest uzyskanie jasnego wyobrażenia na temat swojej roli w placówce. To bardzo ważne, bowiem precyzyjny i realistyczny obraz tego, co zamierza się robić, skutkuje wyborem najbardziej właściwych i celowych działań. Gdy obraz ten jest niepełny, zamazany albo zbyt wygórowany, istnieje ryzyko, że oddziaływania pedagoga będą mało precyzyjne, niezdecydowane, okazjonalne, a często także nietrafione i nieefektywne.
Nadchodzący rok szkolny stawia przed pedagogami i psychologami potężne wyzwania. 
Z dniem 1 września 2021 r. przyjdą do szkół uczniowie, których kondycja psychiczna i fizyczna jest mocno nadszarpnięta wydarzeniami covidowej pandemii. Przez dziesięć najbliższych miesięcy to Państwo, wraz z nauczycielami i innymi szkolnymi specjalistami, będziecie mierzyć się ze skutkami wielomiesięcznej izolacji dzieci i młodzieży oraz niedostatkami zdalnego nauczania. Będziecie dźwigać na swych barkach odpowiedzialność za właściwe wspieranie rozwoju uczniów, zadbanie o ich dobrostan psychiczny i fizyczny, bezpieczeństwo emocjonalne, relacje z rówieśnikami, udzielanie im pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do indywidualnie rozpoznanych potrzeb i możliwości oraz zapobieganie zagrożeniom, jakie czyhają w dzisiejszym świecie. To wszystko musi być w tym roku szkolnym priorytetem Państwa pracy. Na taką konieczność zwracają uwagę specjaliści z zakresu pomocy psycholog...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI