Poczucie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkole

Temat miesiąca

Bezpieczeństwo to temat, którym zajmują się niemal wszyscy. Począwszy od naukowców, psychiatrów, terapeutów, psychologów, a na nauczycielach i rodzicach kończąc. Zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa u dzieci i młodzieży stało się w ostatnich latach jednym z najpoważniejszych wyzwań stojących przed placówkami oświatowymi. Powód jest oczywisty: zagrożone poczucie bezpieczeństwa u dzieci i młodzieży przyczynia się do powstawania różnych problemów edukacyjnych, wychowawczych, rozwojowych i zdrowotnych.

Bezpieczeństwo w szkole – raport 

Z danych zamieszczanych przez szkoły w raportach z dokonywanej ewaluacji wewnętrznej wynika, że uczniowie w przeważającej większości czują się w swoich szkołach bezpiecznie. Nieco inny obraz związany z poczuciem ich bezpieczeństwa jawi się z badań wykonanych przez profesjonalistów, zakrojonych na skalę szerszą niż mury jednej szkoły:

 • Polscy piętnastolatkowie uważają się za nieszczęśliwych outsiderów, którzy w szkole nie czują się bezpiecznie. Według danych zebranych w badaniu PISA 26% polskich uczniów deklarowało, że co najmniej kilka razy w miesiącu doświadczało różnych form prześladowania czy znęcania się. Dało to Polsce piętnaste miejsce od końca na siedemdziesiąt dziewięć krajów biorących udział w badaniu1.
 • Obecnie niemal dwie trzecie polskich uczniów deklaruje, że chociaż raz padło ofiarą przemocy werbalnej, a aż 40% uczniów i 26% uczennic wyznało, że doświadczyło przemocy fizycznej, takiej jak popchnięcie, uderzenie, zabranie lub zniszczenie przedmiotu.
 • Są takie placówki, w których 30–35% uczniów deklaruje, że w ciągu ostatnich czterech tygodni było ofiarą zachowań przemocowych, a są szkoły, gdzie ten poziom wynosi znacznie mniej, bo 5%.
 • W polskiej szkole najwięcej jest przypadków przemocy relacyjnej: wykluczanie z grupy, obgadywanie, niszczenie reputacji, izolowanie, ignorowanie, przytyki, uwagi, wyśmiewanie kogoś, negatywne komentarze wtedy, kiedy uczeń się wypowiada, obraźliwe zwroty kierowane bezpośrednio do tej osoby.
 • Uczniowie zgłaszają jedynie około 30% sytuacji przemocowych.
 • W relacji nauczyciel – uczeń także nie jest najlepiej. Ponad połowa z 6,7 tysiąca badanych uczniów spotkała się z niesprawiedliwym traktowaniem (53,6%), zakazem wychodzenia na lekcji do toalety (56,8%.) i zakazem napicia się wody na lekcji (51,7%). Niestety, okazuje się, że polscy uczniowie spotykają się ze strony nauczycieli także z poniżaniem, pomijaniem, porównywaniem z innymi oraz naruszaniem nietykalności cielesnej2.
 • Z badań przeprowad...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Głos Pedagogiczny"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!

Przypisy