Podsumowanie pracy pedagoga i psychologa szkolnego za rok szkolny 2022/2023

Temat miesiąca Otwarty dostęp

Każda profesjonalnie wykonywana praca, szczególnie pedagogiczna, najpierw wymaga planowania, następnie zaś podsumowania, czyli rozliczenia się z realizacji powierzonych zadań. Taki wymóg zapisany jest zazwyczaj w statucie szkoły czy placówki, w rozdziale poświęconym zakresowi zadań i obowiązków nauczycieli. Skoro tak nakazuje wewnątrzszkolne prawo, to warto z tego zadania wywiązać się odpowiedzialnie.

Mijający właśnie rok szkolny dla wielu pedagogów i psychologów był prawdziwym zawodowym egzaminem, sprawdzianem kompetencji organizacyjnych, posiadanej wiedzy i umiejętności, również znajomości problemów występujących w szkolnej społeczności. Teraz przyszedł czas, by to przeanalizować, wyciągnąć wnioski i podjąć zawodowe, a być może także osobiste postanowienia. Jednym słowem: dokonać zawodowej samooceny, czyli procesu polegającego na celowym i systematycznym zbieraniu informacji o przebiegu i wynikach swojej pracy, aby się z niej rozliczyć oraz zaplanować własny rozwój w różnych obszarach kompetencji zawodowych.

Niniejszy tekst, jak co roku o tej porze, jest propozycją, jak tego dokonać ze spokojem, sprawnie, rzetelnie – i o niczym nie zapomnieć. 

POLECAMY

Określenie obszarów wymagających podsumowania

Ta czynność powiązana jest ściśle ze znajomością i z przestrzeganiem zapisów obowiązującego nas prawa oświatowego, przede wszystkim:

 • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1280, z późn. zm.; Dz. U. z 2022 r., poz. 1594),
 • rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, terapeutów pedagogicznych, logopedów i doradców zawodowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1610),
 • art. 6 ustawy – Karta Nauczyciela,
 • statutu przedszkola/szkoły.
   

To z ich analizy wynika jednoznacznie, że podsumowanie całorocznej pracy pedagoga i psychologa szkolnego, podobnie jak każdego z pozostałych specjalistów, powinno dotyczyć:

 • realizacji zadań wykonywanych obowiązkowo w ramach przydzielonego mu tygodniowego pensum, 
 • realizacji zadań wynikających z innych obowiązków nauczycielskich, 
 • realizacji zadań wynikających ze statutu szkoły, 
 • dążenia do pełni własnego rozwoju oraz doskonalenia zawodowego, zgodnie z potrzebami szkoły.
   

Gromadzenie potrzebnych informacji

Na tym etapie należy zgromadzić wszystkie dokumenty będące źródłem informacji potrzebnych do  podsumowania całorocznej pracy. Są nimi:

 • Plan pracy na rok szkolny 2022/2023, zawierający zamierzenia sprzed dziesięciu miesięcy, do których teraz będzie się trzeba odnieść, 
 • Dziennik pracy pedagoga specjalnego, w którym rejestrowane były codziennie wykonywane czynności zawodowe, dzięki czemu jest skarbnicą wielu danych,
 • Dziennik zajęć innych, czyli będących formą udzielanej uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej – tu bowiem znajduje się m.in. wykaz tematyki zrealizowanych zajęć...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy

  POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI