Przepisy regulujące i wspomagające pracę pedagoga i psychologa szkolnego – podręczne zestawienie aktów prawnych, które trzeba znać

WARSZTAT PRACY

Jednym z podstawowych elementów warsztatu pracy specjalisty szkolnego jest znajomość przepisów prawa oświatowego. W pierwszej kolejności tych, które bezpośrednio odnoszą się do bycia nauczycielem oraz tych, które regulują kwestie pełnionej przez niego funkcji pedagoga/psychologa szkolnego. W drugiej kolejności przepisów dotyczących uczniów, z którymi bezpośrednio pracuje, oraz spraw, którymi się zajmuje w odniesieniu do swoich podopiecznych.

Każdy specjalista szkolny (nowo zatrudniany czy też pracujący dłużej) powinien nie tylko wiedzieć, gdzie szukać właściwych przepisów, ale musi też dobrze je interpretować i obowiązkowo – przestrzegać. Jednak w ferworze codziennych spraw zawodowych często o tym zapominamy, nie mamy też czasu na sięganie po konkretny akt prawny ani cierpliwości, by wnikliwie zgłębić treść danego przepisu. Tymczasem znajomość przepisów oświatowych jest nie tylko naszym obowiązkiem, ale jest też niezbędna w byciu profesjonalistą w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły/placówki oświatowej. Poza tym przepisy regulujące status prawny nauczyciela, kluczowe sprawy związane z wykonywaniem zawodu pedagoga, regulujące pracę szkoły czy zasady współpracy z jej organami naprawdę wspomagają pracę, nierzadko służąc do obrony podejmowanych przez pedagoga/psychologa decyzji i oddziaływań. Odwołanie się do konkretnego przepisu prawa oświatowego jest pomocne również w sytuacjach spornych z dyrekcją, koleżankami i kolegami z grona pedagogicznego, z rodzicami, nawet z wizytatorami kuratoryjnymi.
Mam nadzieję, że poniższy katalog najważniejszych aktów prawnych, wraz z krótką charakterystyką spraw, których dotyczą, zachęci Państwa do ich znalezienia w sieci...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Głos Pedagogiczny"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI