Szkolne działania promujące zdrowie

Pracownia pedagogiczna

Zgodnie ze stanowiskiem Światowej Organizacji Zdrowia zdrowie jest nieodłącznym warunkiem osiągnięć szkolnych, dobrej jakości życia i wydajności ekonomicznej. Wyposażając uczniów w wiedzę, umiejętności i postawy wobec zdrowia, możemy zwiększyć ich szanse na zdrowe życie oraz zdolności działań na rzecz zdrowia społeczności, w której żyją.

Edukacja i promocja zdrowia w warunkach szkolnych to niezwykle ważne obszary mające wpływ na ogólne funkcjonowanie i jakość życia. Współcześnie propagowany jest model zdrowia w ujęciu holistycznym, który stanowi kompleksowe spojrzenie na aspekt zdrowia ludzkiego, a wprowadzony został w 2. poł. XX wieku przez Światową Organizację Zdrowia. Wcześniejsze podejście zakładało jedynie udział sfery fizjologicznej w procesie chorobowym. Nowe ustalenia wskazują, iż zdrowie fizyczne jest nierozerwalnie związane ze stanem mentalnym i leczenie medyczne okazuje się niewystarczające. Model holistyczny przyjmuje współwystępowanie czterech obszarów, które składają się na całościowe traktowanie pojęcia zdrowia ludzkiego. 

POLECAMY


Kategorie zdrowia


Pierwszym z tych obszarów i jednocześnie najbardziej rozpowszechnionym jest zdrowie fizyczne. Już od wczesnych kontaktów dziecka z placówką szkolną wpaja się mu konieczność dbania o ciało w różnych aspektach. Powszechnie wiadomo też,
że aktywność fizyczna wpływa pozytywnie na stan organizmu, stąd ogromna rola lekcji wychowania fizycznego oraz alternatywnych metod nauczania w szkole, które łączą ze sobą ruch i wysiłek psychiczny. Ponadto wielokierunkowa aktywność fizyczna wiąże się bezpośrednio z właściwym poziomem rozwoju dziecka. Oczywiście pamiętać należy o bezpieczeństwie podopiecznych i właściwie dobierać aktywność do ich możliwości i preferencji (o znaczeniu ruchu dla dobrostanu dziecka pisaliśmy w 111. numerze „Głosu Pedagogicznego”).

Kolejnym obszarem zdrowia jest psychika, która pojmowana może być w aspekcie poznawczym i afektywnym. Aspekt poznawczy to nic innego jak zdrowie umysłowe, związane z procesem myślenia, uczenia się i rozwoju intelektualnego. Z kolei aspekt afektywny to zdrowie emocjonalne, czyli zdolność kontrolowania emocji i radzenia sobie z nimi...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Głos Pedagogiczny"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI