Uczeń z dysleksją w szkole a zaburzenia emocjonalno-motywacyjne

Poradnik pozytywnego wychowania

Wyniki badań pokazują, że obniżenie samooceny wśród dzieci z dysleksją dotyczy aż 89% z nich. Co więcej, wykazano, że niski poziom samooceny utrzymuje się na tym poziomie lub wciąż się obniża w miarę postępu edukacji szkolnej. Innym niepokojącym wskaźnikiem jest to, że 33% adolescentów z zaburzeniami uczenia się, w tym z dysleksją, choruje na depresję.

Czym jest dysleksja?

Istnieje wiele definicji dysleksji, a chaos terminologiczny z pewnością nie ułatwia poszerzania rzetelnej wiedzy na ten temat wśród nauczycieli i rodziców. Przytoczę dwie definicje dysleksji. Pierwsza pochodzi z Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-11, sporządzonej przez Światową Organizację Zdrowia. W kategorii „Rozwojowe zaburzenia uczenia się” 6A03.0 (w starszej wersji ICD-10 „Specyficzne trudności w uczeniu się” F 81.0) mieści się:

POLECAMY

DYSLEKSJA – rozwojowe zaburzenie uczenia się w zakresie czytania,

DYSORTOGRAFIA – rozwojowe zaburzenie uczenia się w zakresie ekspresji pisemnej,

DYSGRAFIA – rozwojowe zaburzenie w zakresie opanowania poprawnego poziomu graficznego pisma (kaligrafii),

DYSKALKULIA – rozwojowe zaburzenie uczenia się w zakresie matematyki.

Druga definicja warta uwagi pochodzi z 2007 roku z Europejskiego Towarzystwa Dysleksji, które definiuje dysleksję jako „odmienny sposób nabywania umiejętności czytania i pisania oraz ortografii”, pomijając tym samym takie sformułowania jak „zaburzenie”, „deficyt”, „trudności”. Za Martą Bogdanowicz należy dodać, że dysleksja występuje u uczniów w granicach normy intelektualnej (często o wysokiej sprawności intelektualnej), a także dysponujących sprawnymi narządami ruchu, zmysłami wzroku i słuchu.
Dysleksja dotyczy około 10–15% populacji, czyli w praktyce w klasie szkolnej mamy średnio trzech uczniów z dysleksją. Potwierdzają to coroczne raporty Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, które podają, jaki odsetek uczniów skorzystał z dostosowań na egzaminach zewnętrznych ze względu na diagnozę spe...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Głos Pedagogiczny"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy