Wychowawca – nauczyciel pierwszego kontaktu

WARSZTAT PRACY

Szkoła – prócz swojej funkcji edukacyjnej, która jest jej głównym zadaniem – realizuje też funkcję wychowawczą. Zadanie to jest w głównej mierze powierzane nauczycielom pełniącym funkcję wychowawców klas. Każdy oddział w szkole (zarówno podstawowej, jak i ponadpodstawowej) ma przydzielonego nauczyciela będącego opiekunem i przewodnikiem grupy uczniów. Wydawać by się mogło, że są to czynności proste i przyjemne, jednak wielość zadań, jakie ma do spełnienia wychowawca, sprawia, że nie każdy jest w stanie wywiązać się z powierzonych mu obowiązków, czerpiąc jednocześnie z tego satysfakcję.

Rozwiązywanie problemów wychowawczych oraz realizowanie założeń programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły to główne zadania, jakie powinien realizować wychowawca. Jak wiadomo, właściwe sprawowanie opieki nad grupą dzieci czy młodzieży wymaga sporego nakładu pracy i wnikliwego poznania każdego z nich. Wieloaspektowe spojrzenie na sylwetkę ucznia determinuje obowiązki wykraczające poza mury szkoły. Ogląd całości środowiska, w jakim funkcjonuje podopieczny, pozwala dokładnie rozpoznać, zdiagnozować oraz zaspokoić wszystkie jego potrzeby wychowawcze. Praca z zespołem klasowym, tworzonym przez wiele indywidualności, wymaga sporej wiedzy pedagogicznej oraz doświadczenia i predyspozycji wychowawczych. Integracja zespołu klasowego, a także wywieranie na niego takiego wpływu, by kształtować właściwe postawy życiowe oraz dbać o postępy edukacyjne, to podstawowe zadania stojące przed opiekunem klasy. Tak więc warto rzetelnie przygotować się do pełnienia funkcji wychowawcy, gdyż tylko odpowiednie podejście oraz zbudowanie właściwej relacji z uczniami, opartej na zaufaniu, ale też egzekwowaniu realizacji obowiązków, pozwala osiągnąć sukces wychowawczy. 
Rozpoczynając pracę z zespołem klasowym, należy bardzo uważnie i wnikliwie przygotować się do realizacji tego niełatwego zadania. Jak wiadomo, bardzo ważne jest tak zwane pierwsze wrażenie, dlatego nauczyciel nie powinien przyjąć postawy zbyt surowej i zamkniętej, ale także nie powinien emanować zbytnio otwartością i postawą koleżeńską wobec uczniów. Właściwe wyważenie prezentowanych cech pozwala na zachowanie odpowiedniej relacji nauczyciel–uczeń, co w przyszłości będzie skutkowało budowaniem wzajemnego zaufania i szacunku. 
Najistotniejszym zadaniem wstępnym nauczyciela wychowawcy jest właściwe rozpoznanie potrzeb swoich podopiecznych. W tym celu powinien on zapoznać się szczegółowo z dokumentacją uczniów, zorganizować spotkanie z rodzicami oraz stworzyć okazję do realizacji zajęć integracyjnych mających na celu wzajemne poznanie się. Właściwy i stały kontakt z rodzicami i opiekunami uczniów pozwala realizować proces wychowawczy w sposób kompleksowy, a wymiana informacji pomiędzy stronami gwarantuje sprawowanie najlepszej opieki i wychowania dzieci. 
Kolejnym etapem pracy jest stworzenie przez nauczyciela własnego programu wychowawczo-profilaktycznego dostosowanego do potrzeb i możliwości uczniów. Plan ten powinien być zgodny z założen...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Głos Pedagogiczny"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI