WYKORZYSTANIE DRAMY NA ZAJĘCIACH SPECJALISTYCZNYCH

Otwarty dostęp Pracownia specjalisty

Drama to jedna z metod pedagogicznych rekomendowanych w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Jej podstawą jest fikcja, sytuacja wyobrażeniowa, która powstaje, gdy kilka osób we wspólnej przestrzeni przedstawia coś, co nie jest w danym czasie obecne, używając jako środków wyrazu swoich ciał i głosów. A to wymaga od uczestników pełnego, uczuciowego i emocjonalnego zaangażowania w jej przedstawienie. Wczuwanie i przeżywanie mają pomóc w głębszym i bardziej osobistym dotarciu do określonego problemu, a doświadczenie fikcyjne – przekształcić się w doświadczenie rzeczywiste. 

Co różni dramę od psychodramy i socjodramy?


Dramy nie należy mylić z psychodramą ani socjodramą. Różnic między tymi metodami jest wiele. Wykazał je m.in. Jan Tatarowicz1, tłumacząc, że drama polega na „odgrywaniu siebie”, a psychodrama na „ujawnianiu siebie”. Ponadto ta pierwsza „odnosi się do tego, co się dzieje między ludźmi”, a psychodrama do tego, co dzieje się w nich samych. Drama „ilustruje problemy i konflikty interpersonalne, a psychodrama – intrapersonalne”. To wszystko pociąga za sobą ważne konsekwencje. W dramie „uczestnicy mają szansę na dowolność wyboru ról: mogą imitować zaobserwowane sytuacje, osoby i ich przeżycia”, w psychodramie natomiast muszą mówić o sobie i swoich odczuciach. Ponadto psychodrama wnika głęboko w przeszłość jednostki, natomiast w dramie „wnioski natury egzystencjalnej jawią się (…) bezboleśnie”. Tatarowicz uważa też, że techniki dramowe stały się w Polsce cennym narzędziem pracy pedagogicznej, psychodramowe natomiast „straciły praktycznie znaczenie w pracy wychowawczej”, gdyż obecnie psychodrama „stosowana jest w szpitalach psychiatrycznych – w leczeniu neurotyków”. 

Wiele technik dramy wywodzi się z psychodramy, stworzonej przez Z. Moreno na początku XX w. Różnica jednak między tymi dwoma metodami polega na użyciu przez dramę fikcyjnej fabuły i metafory, a przez psychodramę bezpośrednio czyjejś biografii.

POLECAMY

Drama odnosi się do problemów i konfliktów interpersonalnych, podczas gdy psychodrama ilustruje sferę konfliktów intrapersonalnych. Z kolei w socjodramie w sytuację drama...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI