Wykorzystanie nowych technologi w edukacji włączającej

Edukacja i wychowanie

Edukacja włączająca wkracza coraz szerzej do naszej rzeczywistości i choć czasem jej tak nie nazywamy, odbywa się już w prawie każdej (jeśli nie w każdej) placówce w Polsce. Jest ona często wyzwaniem dla społeczności szkolnej, wymaga bowiem ustalenia, jak mądrze, odpowiedzialnie i z szacunkiem dla każdego ją wdrażać, jak dostosować formy nauczania, jakie technologie i narzędzia wykorzystać, aby nauka była ciekawa dla każdego ucznia i każdej uczennicy. Przyszłość edukacji to nowe technologie i nie unikniemy ich coraz większego znaczenia w procesach edukacyjnych.

Obecność nowych technologii w szkole 

Nowe technologie to nowe możliwości także dla edukacji i to właśnie one i ich dostępność wymuszają na nauczycielach i pedagogach zmianę sposobów pracy z dziećmi i młodzieżą. Wykorzystanie nowych mediów w czasie zajęć pozwala na wzbogacenie edukacji oraz umożliwienie poszukiwania interesujących ich treści, pogłębianie wiedzy, uczenie się we własnym tempie, wymianę pomysłów z innymi osobami. Technologie mogą młodych ludzi motywować do wysiłku edukacyjnego i rozwoju zarówno w zakresie nauki przedmiotowej, jak i rozwoju kompetencji społecznych. Są jednak także „ciemne” strony technologii, która często staje się inhibitorem rozwoju zdolności, gdyż możliwości, jakie oferuje, są bardziej atrakcyjne niż standardowa nauka. Nauczyciele, pedagodzy i edukatorzy mogą podejść do tego w dwojaki sposób: 

POLECAMY

  • zaakceptować nowe technologie i wdrożyć je do swojego warsztatu pracy adekwatnie do potrzeb i możliwości dzieci,
  • działać tak jak do tej pory i nie korzystać z nowych mediów.

Każde z tych rozwiązań niesie za sobą szanse i zagrożenia. W tym artykule skupię się jednak na tym, jak wykorzystanie nowych technologii może wzbogacić naszą pracę edukacyjną i wychowawczą, a jednocześnie wspomóc włączanie w proces pracy lekcyjnej i szkolnej każdego ucznia i każdą uczennicę bez względu na ich potrzeby edukacyjne i indywidualną specyfikę.

Indywidualizacja procesu nauczania

Edukacja włączająca wymusza na nas w pewnym stopniu coraz większą indywidualizację procesu nauczania i uczenia się, a co za tym idzie – zwiększa naszą otwartość na to, aby sposób podawania treści, szukania wiedzy, jej przetwarzania był dostosowany do potrzeb i możliwości osoby uczącej się. Indywidualne ścieżki edukacyjne, jakie budujemy dla uczniów w edukacji włączającej, są oparte na tym, jakie specjalne potrzeby, zainteresowania...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Głos Pedagogiczny"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI