Nowa Karta Nauczyciela, czyli o czym warto wiedzieć

Temat miesiąca

Karta Nauczyciela to najważniejszy akt prawny regulujący wszystkie sprawy związane z prawami, przywilejami oraz obowiązkami pedagogów, który powstał w roku 1982 i od tego czasu wielokrotnie był nowelizowany. Tegoroczne zmiany w KN wprowadzone zostały na mocy ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203) Rozdział 11 – Zmiany w przepisach – art. 76. Część z nich obowiązuje już od 1 stycznia 2018 r., część wejdzie w życie dopiero 1 września 2018 r. Z tym że dla niektórych zmian przewidziano tzw. okres przejściowy, obowiązujący do 29 lutego 2020 r. Co zatem się zmieni?

Nowe uregulowania, a jest ich ponad trzydzieści, dotyczą wielu aspektów nauczycielskiego życia. Dlatego warto się nimi zainteresować, spokojnie przeanalizować treść poszczególnych zapisów i oswoić się z nowym ich brzmieniem. 

Zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli 

Nowelizacja Karty Nauczyciela wprowadziła obowiązek zatrudniania wszystkich nauczycieli wyłącznie na podstawie umowy o pracę. Dotyczy to również nauczycieli publicznych przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, a także przedszkoli niepublicznych, niepublicznych placówek oraz szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. Oznacza to, że nauczyciele nie mogą już świadczyć pracy na podstawie umów cywilnoprawnych oraz w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. 
 Od 1 stycznia 2018 r. weszły też w życie nowe zasady zwalniania nauczycieli długotrwale niezdolnych do pracy z powodu choroby. Na ich podstawie stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony będzie ulegał rozwiązaniu, jeżeli okres tej niezdolności do pracy przekracza 182 dni,
w przypadku, gdy niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży rozwiązanie umowy może nastąpić dopiero po przekroczeniu 270 dni. Okres ten może być przedłużony o kolejne 12 miesięcy, o ile nauczyciel uzyska prawo do świadczenia rehabilitacyjnego lub zostanie mu udzielony urlop dla poratowania zdrowia.
Pensum szkolnych specjalistów – na tę zmianę szkolni specjaliści czekali kilkanaście lat. Od 1 września 2018 r. organa prowadzące placówki oświatowe tracą prawo dowolnego ustalania ich pensum. Znowelizowana Karta Nauczyciela sztywno określa, że wymiar godzin obowiązkowych:

POLECAMY

  • pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych nie może przekroczyć 22 godzin tygodniowo;
  • nau...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Głos Pedagogiczny"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI