Efektywna współpraca pedagoga szkolnego z pedagogiem specjalnym

Temat miesiąca

Okres zmian w edukacji trwa już w Polsce od kilku lat. Również nowy rok szkolny 2022/2023 niesie ze sobą wiele nowości w zakresie organizacji kształcenia, opieki i wychowania, a także wspierania rozwoju uczniów. Pojawienie się w szkole nowego specjalisty skutkuje przeorganizowaniem wypracowanych dotychczas działań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Jak powinna wyglądać efektywna współpraca pedagoga szkolnego z pedagogiem specjalnym?

Pedagog specjalny w placówkach szkolnych

Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało nowe rozporządzenia, które regulują funkcjonowanie placówek oraz wprowadzają wiele nowych rozwiązań. Jednym z nich jest wprowadzenie do szkół i przedszkoli nowego typu specjalisty – pedagoga specjalnego. Rozwiązanie takie stało się koniecznością podyktowaną rosnącą liczbą ucz­­niów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniów objętych kształceniem specjalnym uczęszczających do szkół masowych. Pedagog specjalny to osoba, której praca będzie polegała głównie na wspieraniu wszechstronnego rozwoju uczniów oraz stwarzaniu im optymalnych warunków funkcjonowania w placówce. Ponadto pedagog ten będzie organizował zarówno współpracę na terenie placówki – między nauczycielami i specjalistami a uczniem, jak i współpracę placówki z rodzicami ucznia w celu wypracowania jak najlepszych środków i metod wspomagających dziecko. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego na terenie placówek spoczywa w głównej mierze na dyrektorze, co jednak wymaga wsparcia – stworzenia stanowiska pedagoga specjalnego, który z racji swoich kwalifikacji zawodowych wspomoże placówkę we właściwej organizacji pomocy podopiecznym i ich wsparcia.

Dodatkowy specjalista w placówce znacznie usprawni proces rozpoznawania i ...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Głos Pedagogiczny"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI