Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pracownia pedagogiczna

14 listopada 2018

NR 103 (Listopad 2018)

Uczeń nadpobudliwy psychoruchowo
Metody ułatwiające funkcjonowanie w szkole

0 146

Uczniowie nadpobudliwi zawsze stanowili problem dla nauczycieli, jednak jeszcze całkiem niedawno, z uwagi na niski poziom świadomości, byli postrzegani jako niepotrafiące zachowywać się stosownie do sytuacji wiercipięty, niegrzeczne i źle wychowane. Od rodziców wymagano, by wykazali się determinacją we wprowadzaniu radykalnych rozwiązań wychowawczych.

ADHD jest zaburzeniem, które występuje w postaci nieadekwatnych do wieku deficytów uwagi, impulsywności, nadpobudliwości psychoruchowej, nieprzerwanie co najmniej sześć miesięcy. Nasilenie objawów w znacznym stopniu utrudnia funkcjonowanie w głównych obszarach życia. 
Problematyka związana z przyczynami zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi cieszy się ogromnym zainteresowaniem ze strony świata nauki. Mimo ciągłych poszukiwań badacze problemu nadal nie potrafią określić w pełni istoty ADHD. Różne źródła podają różne czynniki odpowiedzialne za to zaburzenie: przyczyny genetyczne i dziedziczne, konflikt serologiczny rodziców, czynniki mające swój początek w okresie prenatalnym i wpływające na patologię ciąży, nieprawidłowości w trakcie porodu.
Objawy występujące w tym zaburzeniu pojawiają się w trzech grupach: 

 • nadruchliwość, 
 • impulsywność,
 • zaburzenia koncentracji uwagi. 

Jaki jest uczeń z ADHD?

Oto charakterystyczne zachowania:

 • Ma trudności z koncentracją, powodujące, że bardzo szybko się rozprasza, nudzi.
 • Nie jest w stanie zapamiętać poleceń, zadań.
 • Nie potrafi zastosować się do instrukcji.
 • Organizowanie wszelkiego rodzaju zajęć sprawia mu problem.
 • Występuje u niego zaburzenie motoryki małej powodujące trudności we wkładaniu lub zdejmowaniu ubrania, nabywaniu umiejętności pływania, wykonywaniu zadań na lekcjach wychowania fizycznego.
 • Działa bez zastanowienia, pod wpływem emocji, impulsu, nie potrafi zahamować swojej reakcji.
 • Wyrywa się nieproszony do odpowiedzi, nie czeka na swoją kolej, przerywa rozmowę.
 • Jego wypowiedź ma formę „słowotoku”.
 • Swoje niezadowolenie manifestuje w sposób niekontrolowany.
 • Bardzo często zmienia zajęcia, nie kończąc rozpoczętej pracy.
 • Niemal przymusowo wykonuje niekontrolowane ruchy: wierci się, rusza nogą lub ręką, manipuluje przedmiotami. 
 • Wszelkie formy odpoczynku traktuje jako karę.
 • Hałasuje, nie potrafi zachować spokoju.
 • Biega, nie zważając na przeszkody.
 • W najmniej oczekiwanym momencie wstaje z miejsca i spaceruje po klasie.
 • Ma zmienne nastroje.
 • Mogą wystąpić u niego częściowe zaburzenie analizy wzrokowej, słuchowej i dotykowej oraz trudności w uczeniu się pisania, czytania i liczenia, nawet w przypadku mieszczącego się w normie poziomu inteligencji.
 • Ma trudności w nawiązywaniu i podtrzymywaniu prawidłowych relacji.
 • Przejawiane przez niego zachowania w relacjach społecznych (np. popychanie, podszczypywanie, silne przytulanie) są nieakceptowane społecznie, co prowadzi do izolowania i wyśmiewania, a co za tym idzie – samotności ucznia.
 • Najczęściej ma słabą pozycję w grupie, ponieważ dąży do ustalania własnych zasad.
 • Nie potrafi przegrywać, jest ekstrawertyczny, może bywać natarczywy, starając się wszelkimi sposobami skoncentrować na sobie uwagę otoczenia.
 • Jest kreatywny, pomysłowy.

Nie zawsze jednak dzieci z ADHD są nadruchliwe. Jednym z typów zespołu nadpobudliwości psychoruchowej jest tzw. ADD (ang. Attention Deficit Disorder) – oznacza to podtyp bez nadruchliwości, natomiast z przewagą zaburzeń koncentracji uwagi. Ten podtyp dominuje u dziewcząt. 

Jaki jest uczeń z ADD?

Oto charakterystyczne zachowania:

 • Ma marzycielskie usposobienie.
 • Nie sprawia problemów związanych z nadruchliwością – jest spokojny.
 • Przez otoczenie jest postrzegany jako leniwy i niechętny do podejmowania działań.
 • Sprawia wrażenie powolnego, przebywającego we własnym świecie, stale zamyślonego, nieobecnego.
 • Ma poważne problemy z kontrolowaniem własnych myśli i skupieniem się na jednym wybranym bodźcu.
 • Ma trudności z organizacją, ciągle coś gubi, nie pamięta o terminach, umowach.
 • Może sprawiać wrażenie osoby cierpiącej na depresję.
 • Ogromną trudność sprawia mu koncentracja, wciąż się dekoncentruje.

W jaki sposób można ułatwić funkcjonowanie dziecka z ADHD w szkole?

W tabeli 1 przedstawiamy metody, techniki i narzędzia ułatwiające funkcjonowanie ucznia z ADHD w warunkach szkolnych1.
Nie ulega wątpliwości, że dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej odczuwa ciągły dyskomfort wynikający z braku zrozumienia ze strony otoczenia przy jednoczesnym braku zrozumienia świata przez samo dziecko. W związku z tym powinniśmy dołożyć wszelkich starań, by zrozumieć ucznia z ADHD i pomóc mu uporządkować świat, w którym żyje. 

Tabela 1. Metody, techniki i narzędzia ułatwiające funkcjonowanie dziecka z ADHD w warunkach szkolnych1
Metody, techniki, narzędzia Charakterystyka Obszar usprawniania, stymulacji
Parallel teaching

To równoległe, jednoczesne przekazywanie treści dydaktycznych i zasad zachowania na lekcji. W trakcie stosowania nauczania równoległego nauczyciel buduje aktywny kontakt z uczniami – zauważa i wspiera ich mocne strony, ale także w sposób świadomy pracuje nad trudnymi zachowaniami lub objawami (deficytami) uczniów. 
W tym modelu działania podstawowymi s...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Głos Pedagogiczny"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy