Doradca zawodowy

Pracownia specjalisty

Doradca zawodowy to osoba udzielająca pomocy w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych młodzieży i osobom dorosłym w wyborze zawodu, kierunku kształcenia i szkolenia, z uwzględnieniem ich możliwości psychofizycznych i sytuacji życiowej, a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego.

Żyjemy w dynamicznym świecie ciągłych zmian. Zawody i profesje przychodzą i odchodzą. Młodzi ludzie wkraczający na rynek edukacji i rynek pracy muszą zmierzyć się z olbrzymim chaosem informacyjnym i zmiennością danych. Wybór ścieżki edukacyjno-zawodowej staje się więc nie tyle jednorazowym wydarzeniem, ile procesem rozwojowym, który dokonuje się przez całe życie. Ważne jest nie tylko to, co wybierać, lecz także, jak wybierać. Dlatego współczesne doradztwo powinno mieć charakter procesowy, a sam doradca zawodowy powinien pełnić rolę towarzysza i eksperta od rozumienia procesu. Jego zadaniem jest zaproponowanie odpowiednich narzędzi, które ułatwią młodemu człowiekowi stałe i samodzielne poszukiwanie własnej drogi życiowej, a nie dawanie schematycznych rad i gotowych odpowiedzi, jak to się często dzieje w tradycyjnym doradztwie.

POLECAMY

Charakterystyka wymaganych kwalifikacji zawodowych i kompetencji 

Rozporządzenie MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r., poz. 1575) określa w § 21, że kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela doradcy zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych posiada osoba, która ukończyła studia II stopnia lub jednolite studia magisterskie:

  • w zakresie doradztwa zawodowego oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
  • na dowolnym kierunku (specjalności) i studia podyplomowe w zakresie doradztw...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Głos Pedagogiczny"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy