Inicjacja seksualna, pornografia i mity dotyczące seksu – trudne tematy rozmów z młodzieżą

Za drzwiami gabinetu

Psycholog, niezależnie od obszaru, w którym pracuje, może w pewnym momencie stanąć przed koniecznością podjęcia interwencji w kontekście przynajmniej podstawowej edukacji seksualnej. Choć w ramach studiów psychologicznych nie porusza się właściwie (poza psychologią rozwojową) zagadnień dotyczących seksualności człowieka, sfera ta jest ściśle związana z emocjonalną i psychospołeczną kondycją jednostki. Coraz większa dostępność edukatorów seksualnych pozwala na organizację prowadzonych przez nich zajęć i warsztatów w szkołach czy organizacjach młodzieżowych. Jednak z różnych powodów czasem to psycholog, zwłaszcza zatrudniony w szkole lub pracujący w innej formie z młodzieżą, staje się osobą odpowiedzialną za poruszenie zagadnień związanych z seksualnością młodych ludzi. 

Edukacja seksualna bywa pojęciem kontrowersyjnym – wynika to z niezrozumienia jej założeń i celów. Według broszury WHO: „Edukacja seksualna oznacza naukę o kognitywnych (poznawczych), emocjonalnych, społecznych, interaktywnych i fizycznych aspektach seksualności”. Nie jest to więc nauka wyłącznie o seksie i prokreacji, ale o całości rozwoju człowieka, jego tożsamości płciowej, ról płciowych, komunikacji, emocjach, budowaniu i przeżywaniu relacji oraz – w końcu – o różnych formach aktywności seksualnej człowieka.
Poniższy artykuł skupia się jednak przede wszystkim na rozmowach o inicjacji seksualnej w kontekście powszechnego dostępu do pornografii w internecie. Nieistotne jest, czy młodzież decyduje się na rozpoczęcie współżycia w wieku nastoletnim, czy też dużo później – błędne przekonania i wyobrażenia zbudowane przez filmy o charakterze pornograficznym mogą stanowić problem zarówno podczas inicjacji seksualnej, jak i w późniejszym życiu. Rzetelna edukacja seksualna nie namówi młodych chcących z różnych powodów zaczekać z rozpoczęciem współżycia do podjęcia aktywności seksualnej, natomiast wyposaży ogół nastolatków w wiedzę konieczną do odpowiedzialnego i dojrzałego podejścia do spraw związanych z seksem – czy zdecydują się na inicjację teraz, czy w przyszłości. Przez młodzież w poniższym artykule rozumie się nastolatków powyżej 13. roku życia.

Ogólne zasady edukacji seksualnej

 1. Zorientuj się, co już wiedzą
  Stan i zakres wiedzy młodzieży jest naprawdę zróżnicowany. Fakt, że budowa narządów płciowych omawiana jest na lekcjach biologii już w szkole podstawowej, nie oznacza, że uczniowie ją znają. Z drugiej strony to, że jakieś zagadnienia wydają się zarezerwowane dla osób dorosłych, nie oznacza, że młodzież nie ma o nich pojęcia. Chcesz wiedzieć, co wie młodzież – pytaj.
 2. Nic nie zakładaj z góry
  Jeśli młodzież używa sformułowań dotyczących seksualności i aktywności seksualnej, nie oznacza to, że prawidłowo je rozumie i posiada jakąkolwiek wiedzę dotyczącą wymienianych nazw czy określeń. Z drugiej strony to, że młodzież milczy czy nie odpowiada na pytania, nie oznacza, że nie wie – czasem wstyd lub strach sprawiają, że młodzi ludzie nie omawiają tego, co widzieli, słyszeli lub co do czego nie mają pewności.
 3. Szanuj światopogląd
  Młodzi ludzie nie są jednolitą grupą – mają własny światopogląd. W zależności od grupy wiekowej jest on silnie ukształtowany przez poglądy rodziców lub wypracowany bardziej samodzielnie. Pamiętaj, że wśród młodych ludzi pojawiają się zarówno poglądy bardzo konserwatywne, jak i mocno liberalne, zarówno związane z wyznaniem czy przynależnością do kościoła, jak i z uczestnictwem w grupach młodzieżowych czy znajomości z aktywistami należącymi do różnych mniejszości. Podkreślaj i wyraźnie formułuj przekonanie, iż młodzież ma prawo do swojego światopoglądu i celem zajęć nie jest dyskredytowanie żadnego z podejść, a jedynie przedstawienie obecnego stanu wiedzy naukowej.
 4. Dostosuj do wieku
  Inaczej odpowiada się na pytania czternastolatka, a inaczej – maturzysty, mimo że treść pytania bywa taka sama. Używaj sformułowań i porównań zrozumiałych dla rozmówcy.
 5. Wyprzedzaj fazę rozwojową
  Z drugiej strony ważnym założeniem edukacji seksualnej jest wyprzedzanie tego, co będzie się działo (lub może się dziać) z młodym człowiekiem, o jedną fazę rozwojową. Dzięki temu z jednej strony nastolatek będzie przygotowany na zmiany, które się pojawią (związane np. z procesem dojrzewania), z drugiej zaś – będzie wiedział, o co zapytać lub gdzie szukać pomocy w przyszłości.
 6. Nazywaj wprost
  Używaj nazw poprawnych językowo i merytorycznie. Jeśli młodzież używa zdrobnień, określeń kolokwialnych lub wulgaryzmów, spokojnie wyjaśnij, że choć to też nazwy opisujące dane części ciała czy czynności, w czasie rozmowy używać będziecie tych oficjalnych (i kulturalnych).
 7. Edukuj rzetelnie
  To bezsprzecznie jedna z najważniejszych zasad. Przekazuj informacje zgodne z obowiązującym stanem nauki, profesjonalne, potwierdzone badaniami i/lub powszechnie uznane przez środowisko naukowe. Jeśli nie znasz odpowiedzi na pytanie, skieruj do odpowiedniej osoby (np. seksuologa) lub (jeśli to możliwe) zapewnij, że odpowiesz następnym razem, gdy upewnisz się co do rzetelności odpowiedzi.
 8. Odpowiadaj na każde pytanie
  Nawet jeśli wydaje się zabawne lub nieodpowiednie. Pamiętaj, że nie ma pytań niedostosowanych do wieku – taka może być tylko odpowiedź. Jeśli młodzież pyta, to najprawdopodobniej naprawdę chce poznać odpowiedź – jeśli nie usłyszy jej od ciebie, poszuka w internecie.

Internet a seksualność

Wraz z rozwojem współczesnych technologii dokonał się również wielki skok w dostępności do materiałów o treści pornograficznej. O ile kilkanaście, a nawet jeszcze kilka lat temu zdjęcia i filmy pornograficzne były czymś, co młodym ludziom stosunkowo trudno było zdobyć, a raz zakupione lub otrzymane były oglądane wielokrotnie, o tyle współcześnie internet daje możliwość korzystania z dowolnych materiałów pornograficznych w każdym miejscu i o każdej porze – wystarczy smartphone i dostęp do internetu. Prezentowane treści nie tylko nie mają wiele wspólnego z rzeczywistością – coraz powszechniejsze stają się gatunki filmów pornograficznych związane z brutalnością i agresją, poniżaniem, zoofilią i wszelkimi formami patologicznych zachowań. Problemy z pornografią w internecie przejawiają się dwojako: po pierwsze młodzież łatwiej uzależnia się od pornografii i masturbacji – oglądanie coraz to nowych treści, a tym samym zmiana bodźców sprawiają, że łatwiej się uzależnić – stare filmy czy obrazy nie wystarczają już, aby osiągnąć satysfakcję seksualną, poszukuje się więc nowych, dających szansę na kolejne (lub większe) doznania. Z drugiej strony powszechność pornografii w połączeniu z innymi zjawiskami współczesnego świata może stanowić ekwiwalent dla budowania i utrzymywania relacji społecznych, zwłaszcza bliskich związków – łatwość osiągnięcia satysfakcji seksualnej przed monitorem komputera bez żadnego wkładu i starania ze swojej strony jest znaczną konkurencją dla wysiłku związanego z budowaniem romantycznej relacji z drugim człowiekiem.
Choć dorośli chcieliby sądzić, że młodzież nie ma styczności z pornografią, jest to raczej myślenie życzeniowe. Młody człowiek z wielu powodów – z ciekawości, aby dorównać rówieśnikom, obawiając się własnych kompetencji i sprawności w dziedzinie seksualności – może poszukiwać porad i instruktażu, oglądając filmy o charakterze pornograficznym. Oczywiście nie każdy nastolatek poszukuje takich i podobnych treści czy ogląda je, większość jednak słyszy opowieści rówieśników lub styka się z mitami i przekonaniami wynikającymi z rozpowszechnienia pornografii. 
 Zniekształcone i nierealne obrazy i zachowania ukazywane w tego rodzaju materiałach mogą prowadzić z jednej strony do pogłębienia poczucia własnej nieadekwatności i nieprawidłowego rozwoju czy wyglądu ciała, z drugiej strony – do zbudowania nierealistycznych przekonań o przebiegu aktu seksualnego oraz oczekiwaniach partnera/partnerki. Kiedy nastolatek, nie mając innego źródła wiedzy o seksie, próbuje wprowadzać w życie zaobserwowane w filmach pornograficznych zachowania, w najlepszym wypadku rozczaruje się i wzmocni przekonanie o własnej niekompetencji, w najgorszym – zrobi krzywdę sobie i/lub partnerowi/partnerce.

POLECAMY

Czego młodzież dowiaduje się z filmów pornograficznych?

Omawiając z młodzieżą mity wypływające z pornografii, warto wspólnie z nastolatkami zastanowić się, jaki obraz seksu pokazywany jest w tego typu filmach. Poniższa tabela zbiera najczęściej pojawiające się obrazy.
Obrazy przywołane przez młodzież i przedstawione w tym zestawieniu mogą być punktem wyjścia do dyskusji o rzeczywistym przebiegu aktu seksualnego, a również o kobiecości i męskości, świadomej zgodzie na współżycie, normie partnerskiej i wielu innych tematach. W zależności od wieku nastolatków i czasu przeznaczonego na zajęcia psycholog może wybrać ten aspekt wpływu pornografii na postrzeganie siebie, partnera i seksu, który w danych okolicznościach jest najbardziej wskazany.

Kategoria Sposób przedstawienia w filmach pornograficznych
Budowa ciała
 • duże i idealne piersi,
 • ogromny, długi penis,
 • brak owłosienia łonowego (ani żadnego innego)
Kobiecość
 • kobieta zawsze sprawna seksualnie,
 • chęć podejmowania wszelkich aktywności,
 • kobieta podczas orgazmu jęczy, krzyczy,
 • jeśli odmawia, to nieprawda – chce być „wzięta” siłą,
 • wielokrotny orgazm przy każdym stosunku,
 • kobieta lubi „lekką” przemoc, np. klapsy itp.
Męskość
 • mężczyzna zawsze sprawny seksualnie,
 • nieustający wzwód,
 • chęć podejmowania wszelkich aktywności,
 • męskość przejawia się nieraz przez brutalność, dominację
Seks oralny
 • kobieta chętnie wykonuje fellatio, również połączone z przemocą (np. podduszaniem),
 • powszechne jest połykanie ejakulatu
Seks analny
 • łatwy i szybki,
 • bez żadnego przygotowania,
 • w zasadzie podobny do waginalnego,
 • dający zawsze satysfakcję obojgu partnerom
Seks waginalny
 • jest stuprocentowo skuteczną drogą do orgazmu obojga partnerów,
 • duży penis jest niezbędny dla osiągnięcia orgazmu
Ogólny obraz seksu
 • ogromna ilość ejakulatu,
 • kobiecy wytrysk jest powszechny,
 • brak gry wstępnej, seks polegający od razu i wyłącznie na penetracji,
 • ruchy frykcyjne wykonywane przez bardzo długi czas, bez zmęczenia czy zakończenia

Rozmowy dotyczące inicjacji seksualnej

Niezależnie od indywidualnych poglądów psychologa dotyczących idealnych okoliczności podjęcia współżycia faktem jest, że część młodzieży decyduje się na różny rodzaj akt...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Głos Pedagogiczny"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy