Jak wykorzystać moc grupy rówieśniczej we wspieraniu zdrowia psychicznegouczniów?

Relacje i emocje

Na gruncie psychologii pozytywnej jednym z ważniejszych czynników wspomagających dobrostan psychiczny człowieka jest doświadczanie pozytywnych stanów emocjonalnych dzięki wsparciu społecznemu, które na ogół rozumiane jest jako korzystanie z relacji w celu uzyskania pomocy w sytuacjach trudnych dla danej osoby. Poznajcie siłę wsparcia grupy rówieśników i nauczcie się korzystać z jej mocy.

Od dawna wiadomo, że ludzie funkcjonujący w rozwiniętej sieci wsparcia, otoczeni bliskimi osobami, rodziną, przyjaciółmi, sąsiadami, przynależący do różnych wspólnot czy grup powiązanych więziami emocjonalnymi, wspólnotą zainteresowań i poglądów lepiej radzą sobie w trudnych sytuacjach życiowych, z doświadczaną frustracją i stresem, stąd też są mniej obciążeni negatywnymi konsekwencjami ich doświadczania, a więc i mniej zagrożeni rozwojowo i społecznie.
W zależności od okoliczności oraz przeżywanych spraw i trudności psychologowie wyróżniają kilka rodzajów wsparcia społecznego1:

Wsparcie emocjonalne 
Polega na tworzeniu takich relacji między dawcą a biorcą, by biorca uwalniał się od napięć, obaw i wszelkich negatywnych uczuć, które wiążą się z trudnymi dla niego sytuacjami. Można to osiągnąć przez okazanie troski, zrozumienia i akceptacji, ale również poprzez zachętę, doping emocjonalny oraz okazywanie uznania dla choćby najdrobniejszych osiągnięć. W efekcie uzyskuje się także podwyższenie samooceny i poczucia własnej wartości.

Wsparcie informacyjne 
Polega na wymianie informacji, które sprzyjają lepszemu zrozumieniu sytuacji; to dzielenie się doświadczeniami i skutecznymi sposobami radzenia sobie z problemem poprzez odnoszenie się do przykładów własnych bądź bliskich dla osoby wspieranej.

Wsparcie oceniające 
Polega na ocenie działań osobistych oraz dostarczeniu informacji zwrotnej.

Wsparcie motywujące
Jego zadaniem...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Głos Pedagogiczny"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI