Bez emocji – kim są osoby z syndromem aleksytymii?

Za drzwiami gabinetu

Nie ulega wątpliwości, że emocje odgrywają kluczową rolę w życiu człowieka. Pomagają zrozumieć siebie i otaczającą rzeczywistość oraz prawidłowo funkcjonować w społeczeństwie i w zgodzie ze sobą. Co jednak, jeśli ktoś nie potrafi zidentyfikować czy opisać własnych uczuć?

Liczne obserwacje i analizy badań dowodzą, że u współczesnych uczniów często występują różnego rodzaju zaburzenia w obrębie emocji. W związku z tym warto poznać pewne cechy i zachowania typowe dla prawidłowo rozwijającej się jednostki, które zostały omówione na przykładzie koncepcji Carolyn Saarni. Zdaniem autorki kompetencja emocjonalna to skuteczność w przeprowadzaniu wywołujących emocje transakcji społecznych, gdzie skuteczność oznacza zdolności i umiejętności jednostki pozwalające jej osiągać wybrany cel. Kompetencja emocjonalna jest umiejętnością człowieka pozwalającą na regulowanie swoich emocjonalnych doświadczeń i prawidłową wymianę interpersonalną. Saarni wyróżnia następujące komponenty: 

  • Umiejętność kompetencji emocjonalnej: świadomość własnych stanów emocjonalnych, od bardzo prostych (jedna emocja lub stan) po złożone emocje o różnych znakach i natężeniu. Chodzi tu także o świadomą akceptację tego, że przebieg uczucia może mieć swoją dynamikę i elementy niedostępne świadomości.
  • Umiejętność różnicowania emocji przeżywanych przez innych na podstawie sytuacyjnych wskaźników i ekspresji mimicznej, której znaczenie częściowo opiera się na przekazach kulturowych. 
  • Zdolność do używania określeń werbalnych do opisu emocji wspólnych kulturowo czy dostępnych w danej subkulturze: wyrażanie naszych doświadczeń emocjonalnych pozwala zakomunikować innym, co czujemy, oraz umożliwia nam dotarcie do naszych emocji. Chodzi tu również o ekspresję mimiczną i pantomimiczną. 
  • Umiejętność empatycznego angażowania się w emocjonalne doświadczenia innych, co jest najważniejszym elementem wspomagającym tworzenie więzi międzyludzkich i podtrzymującym zachowania prospołeczne. Istni...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Głos Pedagogiczny"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI