Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pracownia pedagogiczna

17 sierpnia 2018

NR 87 (Marzec 2017)

Fobie, lęki i zaburzenia XXI wieku

0 635

Zgodnie z definicją Słownika medycznego, fobia to zaburzenie na tle nerwowym, które objawia się uporczywym lękiem przed określonymi zjawiskami, stanami, sytuacjami, przedmiotami, zwierzętami itp. Osoba cierpiąca na tę chorobę stara się w miarę możliwości unikać kontaktu z czynnikami wywołującymi strach lub niechęć, gdyż w przypadku zetknięcia z nimi występuje szereg negatywnych objawów. Chorzy zazwyczaj są świadomi faktu, że ich lęk jest irracjonalny, ale mimo to nie są w stanie wyzbyć się uczucia niepokoju.

Wielu badaczy problemu, a wśród nich prof. Manuel Gamez z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Autonomicznego w Madrycie, twierdzi, że współczesne fobie są raczej wyrazem uzależnienia. W takiej właśnie kategorii powinno się je rozpatrywać, dobierając odpowiednią terapię. Opisane sytuacje zostały zaobserwowane przez specjalistów całkiem niedawno, gdyż są charakterystyczne dla współczesności. Z uwagi na ich krótkotrwałe występowanie nie zostały jeszcze trafnie sklasyfikowane. Wielu badaczy uważa, że są to choroby cywilizacyjne; inni natomiast twierdzą, że źródłem określonych zachowań są fobie. 

POLECAMY

Tab. 1. Zaburzenia oraz fobie charakterystyczne dla współczesnych czasów

Co możesz zrobić, aby pomóc uczniom radzić sobie ze współczesnymi fobiami?

1 Edukacja – nowoczesne technologie i media stały się częścią naszego życia, dlatego zadaniem pedagogów jest edukowanie uczniów w zakresie właściwego ich użytkowania, przekazywanie informacji dotyczących zagrożeń oraz szans z nimi związanych. Ważnym elementem tej edukacji jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na konieczność ograniczania czasu, w którym korzysta się z urządzeń mobilnych, a wykorzystanie go na realne kontakty z rówieśnikami. 

2 Dbałość o rozwój ucznia – niezwykle istotnym aspektem w tym obszarze naszej działalności jest rozwój samoakceptacji ucznia, wysoki jej poziom wpływa bowiem na relacje społeczne i chroni przed uciekaniem w świat wyimaginowany, nierzeczywisty. Efektem naszych działań powinno być ukształtowanie w uczniach cech i postaw wskazanych przez E. Hamachek:

 • Mocno wierzy w pewne wartości i zasady oraz gotów jest ich bronić nawet wbrew stanowczej opinii grupy. Czuje się jednak na tyle pewnie, że potrafi je zmienić, jeżeli nowe doświadczenia i dowody wykażą, że był w błędzie.
 • Jest zdolny postępować według własnego rozeznania, bez przesadnego poczucia winy, jeżeli inni to zganią, i nie żałując tego, co zrobił.
 • Nie traci czasu na gryzienie się tym, co będzie, co się zdarzyło albo co się właśnie dzieje.
 • Wierzy, że potrafi dać sobie radę nawet w obliczu błędów i niepowodzeń.
 • Czuje się równy innym jako człowiek – ani lepszy, ani gorszy, niezależnie od różnic w poszczególnych zdolnościach, od pochodzenia społecznego i postawy innych wobec niego.
 • Przyjmuje za naturalne, że dla innych jest interesujący, wartościowy, przynajmniej dla tych, których towarzystwo sobie wybiera.
 • Potrafi przyjąć pochwały bez pozorów fałszywej skromności i komplementy bez poczucia winy.
 • Opiera się próbom zdominowania go.
 • Jest otwarty na pomysły i nie ukrywa, że porusza go szeroki krąg impulsów i pragnień: od złości do kochania, od smutku do szczęścia, od głębokiej urazy do pełnej akceptacji.
 • Potrafi się szczerze cieszyć bardzo rozmaitymi zajęciami, pracą, zabawą, twórczym wyrażaniem siebie, ludzkim towarzystwem i próżnowaniem.
 • Jest wrażliwy na potrzeby innych ludzi, na panujące zwyczaje, a zwłaszcza wie, że nie może być szczęśliwy kosztem innych.

Powinniśmy dbać o wszechstronność w zakresie rozwoju ucznia, uwzględniając również (lub nawet przede wszystkim) sferę fizyczną, gdyż życie we współczesnym świecie w znacznym stopniu ją ogranicza.

Ważnym elementem edukacji jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na konieczność ograniczania czasu, w którym korzysta się z urządzeń mobilnych, a wykorzystanie go na realne kontakty z rówieśnikami. 

Dlatego niezwykle istotnym zadaniem jest motywowanie dzieci i młodzieży do podejmowania aktywności fizycznej. Powszechnie wiadomo, że sport korzystnie wpływa na: strukturę i funkcjonowanie mózgu, sprawność intelektualną, podzielność uwagi, pamięć, zdolności werbalne, wzmacnia układ nerwowy, zwiększa zdolność do pracy umysłowej, rozładowuje napięcie i eliminuje stres, ogólną sytuację zdrowotną.

3 Udział w terapii – jeśli zaburzenie jest na tyle poważne, że zaczyna mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie ucznia, warto skonsultować je z odpowiednim specjalistą, któ...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Głos Pedagogiczny"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy