Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pracownia pedagogiczna

25 sierpnia 2018

NR 90 (Czerwiec 2017)

Jak dobrze wykorzystać ostatnie tygodnie roku szkolnego,
kiedy uczniowie mają już wystawione oceny i motywacja do nauki wyraźnie spadła?

0 621

Koniec roku to czas, kiedy uczniowie odliczają dni do wakacji. Oceny są już wystawione, a motywacja do nauki prawie „zerowa”. Warto wykorzystać ten okres na pracę z użyciem technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu. 

To jedna z metod pracy z uczniami, która jest dla nich atrakcyjna.


Dzisiejsi uczniowie (do poziomu gimnazjum włącznie) wywodzą się z pokolenia, które nie zna świata sprzed epoki internetu i komórek. W środowisku cyfrowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych kształtowało swoje umiejętności i nawyki. Jest pokoleniem przyzwyczajonym do nieskrępowanego dostępu do powszechnej, nadmiarowej informacji, której źródłem jest zdecydowanie częściej kolorowy ekran i głośnik niż papierowa książka. Uczniowie ci są także przyzwyczajeni do przebywania w środowisku licznych, silnych, odbieranych jednocześnie, wielozmysłowych bodźców. Nawykli do jednoczesnego posługiwania się wieloma kanałami komunikacyjnymi i do wielokrotnego przenoszenia uwagi z aktywności na aktywność. Miewają trudności z długotrwałym ogniskowaniem uwagi, oczekują szybkich efektów. W warunkach polskich jest to także pokolenie wychowane w warunkach stałego wzrostu, sukcesu i rozwoju, co może podwyższać oczekiwania szybkich sukcesów. Jest przyzwyczajone do krótkich i treściwych komunikatów, w których forma odgrywa drugorzędną rolę w stosunku do szybkości. Oczekuje szybkiej i pełnej informacji zwrotnej, także od nauczycieli1.

POLECAMY

Dziś nawet najmłodsi uczniowie, zanim pójdą do szkoły, mają już za sobą kontakty z różnymi mediami i narzędziami cyfrowymi. Nowoczesne technologie to dla nich codzienni towarzysze zabaw i nauki. Nie wystarczy i nie da się uczyć ich za pomocą długopisu i zeszytu. Zasoby internetu, a zwłaszcza wartościowe i dobrze zaprojektowane programy edukacyjne online, dają szansę na zwiększenie u uczniów chęci do nauki. Takie narzędzia stają się też sprzymierzeńcami nauczycieli i rodziców w procesie przekazywania wiedzy dzieciom. Polskojęzyczne edukacyjne zasoby internetu stale się powiększają.

LearningApps.org – multimedialne nauczanie

Bezpłatna platforma Web 2.0 – LearningApps.org w prosty sposób pozwala nauczycielom oraz uczniom tworzyć online moduły nauczania multimedialnego w atrakcyjnej formie. Dostępnych jest ponad 30 różnych formatów zadań (krzyżowka, oś czasu, wisielec, zadanie z lukami, mapa myśli, wykreślanka, zaznaczanie w tekście, quizy, memory), które są ciągle rozwijane. LearningApps daje ponadto nauczycielowi możliwość zarządzania swoimi klasami. To platforma wymiany materiałów wytworzonych przez użytkowników, każdy udostępniony materiał może być wykorzystany, zmodyfikowany przez innych nauczycieli. Bez logowania możemy, korzystając z przycisku w zakładce Przeglądaj aplikacje, otwierać materiały opracowane i opublikowane przez innych nauczycieli. Dostępne materiały możemy przeglądać według kategorii, pokrywających się z przedmiotami szkolnymi. Można również wybrane aplikacje filtrować ze względu na poziom kształcenia. Portal zawiera interaktywne gry i ćwiczenia, które są atrakcyjne dla uczniów, zaciekawiają, aktywizują, pozwalają lepiej zrozumieć temat, pobudzają wyobraźnię, wprowadzają element rywalizacji (gamifikacja)2.

Na stronie LearningApps.org możemy:

 • przeglądać aplikacje już stworzone, wybierać kategorie, czyli przedmioty nauczania,
 • modyfikować już istniejące aplikacje,
 • sortować aplikacje według popularności, najwyższych ocen czy liczby wyświetleń,
 • utworzyć konto i opracowywać własne aplikacje, korzystając z gotowych szablonów,
 • publikować stworzone aplikacje, aby inni użytkownicy mogli z nich korzystać,
 • utworzyć klasę uczniowską (system wygeneruje loginy i hasła), jako nauczyciel mamy wówczas podgląd do tworzonych uczniowskich aplikacji oraz możemy zarządzać kontami dla uczniów,
 • wysyłać wiadomości do zalogowanych użytkowników, także uczniów,
 • otrzymywać powiadomienia o liczbie wyświetleń i uzyskanej ocenie opublikowanej aplikacji. 

LearningApps jest bardzo ciekawą i prostą w użytkowaniu aplikacją Web 2.0, która w zastosowaniu z tablicą interaktywną może urozmaicić lekcję z każdego przedmiotu. Jest doskonałym pomysłem na zaktywizowanie uczniów, zainteresowanie ich tematem oraz na pobudzenie ich wyobraźni.

Dziś nawet najmłodsi uczniowie, zanim pójdą do szkoły, mają już za sobą kontakty z różnymi mediami i narzędziami cyfrowymi. Nowoczesne technologie to dla nich codzienni towarzysze zabaw i nauki. Nie wystarczy i nie da się uczyć ich za pomocą długopisu i zeszytu. 

Wirtualna nauka w Khan Academy

Khan Academy to serwis zawierający ponad 4100 filmów edukacyjnych z różnych dziedzin, m.in. matematyki, biologii, chemii, fizyki, historii, finansów czy informatyki. Ponadto znajdziemy tam interaktywne ćwiczenia do wybranych zagadnień. Warto podkreślić, że wszystkie materiały są bezpłatne. Zastosowanie dla nauczycieli:

 • Ćwiczenia z Khan Academy warto wykorzystać podczas pracy z tablicą multimedialną.
 • Metoda flipped classroom – uczniowie najpierw sami przy komputerach oglądają film, a następnie wykonują przygotowane przez nauczyciela ćwiczenia.
 • Filmy z Khan Academy można wykorzystać na lekcji do krótkiej prezentacji wybranego zagadnienia przed przystąpieniem do ćwiczeń.
 • Wszystkim uczniom Khan Academy pomoże w ugruntowaniu już zdobytej w szkole wiedzy, powtórzeniu materiału, przećwiczeniu zagadnienia.
 • Zdolniejszym uczniom możemy polecić serwis, aby rozwijali swoje zainteresowania.

Wersja polska portalu Khan Academy jest w trakcie tłumaczenia. Aby włączyć polskie napisy w filmach (jeśli są dostępne), należy z dolnego prawego rogu wybrać Options, a następnie Translated subtitles. Polska strona dotycząca Akademii Khan (projekt „Khan Academy po polsku”) znajduje się pod adresem: www.edukacjaprzyszlosci.pl3.

Wartościowe i dobrze zaprojektowane programy edukacyjne online dają szansę na zwiększenie u uczniów chęci do nauki. Takie narzędzia stają się też sprzymierzeńcami nauczycieli 
i rodziców w procesie przekazywania wiedzy dzieciom. 

Quiz Kahoot! – ciekawa lekcja

Kahoot! to bezpłatna platforma do tworzenia i przeprowadzania interaktywnych quizów. Można wykorzystać urządzenia mobilne uczniów (smartfony, tablety) i zaplanować ciekawą lekcję. Quizy to przykład gamifikacji. Gamifikacja opiera się na użyciu elementów i mechanizmów z gier w kontekście edukacyjnym w celu motywowania, zwiększania zaangażowania i mobilizowania do wykonywania nawet żmudnych działań. Głównym założeniem jest zmiana zachowań uczniów poprzez stosowanie sposobu myślenia zaczerpniętego z gier. Cztery filary gamifikacji to: zabawa, uczucie zadowolenia, znajomi i informacja zwrotna4.

Strona do tworzenia quizów: getkahoot.com. Strona do logowania dla ucz...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Głos Pedagogiczny"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy