Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pracownia pedagogiczna

25 sierpnia 2018

NR 90 (Czerwiec 2017)

Jak dobrze wykorzystać ostatnie tygodnie roku szkolnego,
kiedy uczniowie mają już wystawione oceny i motywacja do nauki wyraźnie spadła?

0 200

Koniec roku to czas, kiedy uczniowie odliczają dni do wakacji. Oceny są już wystawione, a motywacja do nauki prawie „zerowa”. Warto wykorzystać ten okres na pracę z użyciem technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu. 

To jedna z metod pracy z uczniami, która jest dla nich atrakcyjna.


Dzisiejsi uczniowie (do poziomu gimnazjum włącznie) wywodzą się z pokolenia, które nie zna świata sprzed epoki internetu i komórek. W środowisku cyfrowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych kształtowało swoje umiejętności i nawyki. Jest pokoleniem przyzwyczajonym do nieskrępowanego dostępu do powszechnej, nadmiarowej informacji, której źródłem jest zdecydowanie częściej kolorowy ekran i głośnik niż papierowa książka. Uczniowie ci są także przyzwyczajeni do przebywania w środowisku licznych, silnych, odbieranych jednocześnie, wielozmysłowych bodźców. Nawykli do jednoczesnego posługiwania się wieloma kanałami komunikacyjnymi i do wielokrotnego przenoszenia uwagi z aktywności na aktywność. Miewają trudności z długotrwałym ogniskowaniem uwagi, oczekują szybkich efektów. W warunkach polskich jest to także pokolenie wychowane w warunkach stałego wzrostu, sukcesu i rozwoju, co może podwyższać oczekiwania szybkich sukcesów. Jest przyzwyczajone do krótkich i treściwych komunikatów, w których forma odgrywa drugorzędną rolę w stosunku do szybkości. Oczekuje szybkiej i pełnej informacji zwrotnej, także od nauczycieli1.

Dziś nawet najmłodsi uczniowie, zanim pójdą do szkoły, mają już za sobą kontakty z różnymi mediami i narzędziami cyfrowymi. Nowoczesne technologie to dla nich codzienni towarzysze zabaw i nauki. Nie wystarczy i nie da się uczyć ich za pomocą długopisu i zeszytu. Zasoby internetu, a zwłaszcza wartościowe i dobrze zaprojektowane programy edukacyjne online, dają szansę na zwiększenie u uczniów chęci do nauki. Takie narzędzia stają się też sprzymierzeńcami nauczycieli i rodziców w procesie przekazywania wiedzy dzieciom. Polskojęzyczne edukacyjne zasoby internetu stale się powiększają.

LearningApps.org – multimedialne nauczanie

Bezpłatna platforma Web 2.0 – LearningApps.org w prosty sposób pozwala nauczycielom oraz uczniom tworzyć online moduły nauczania multimedialnego w atrakcyjnej formie. Dostępnych jest ponad 30 różnych formatów zadań (krzyżowka, oś czasu, wisielec, zadanie z lukami, mapa myśli, wykreślanka, zaznaczanie w tekście, quizy, memory), które są ciągle rozwijane. LearningApps daje ponadto nauczycielowi możliwość zarządzania swoimi klasami. To platforma wymiany materiałów wytworzonych przez użytkowników, każdy udostępniony materiał może być wykorzystany, zmodyfikowany przez innych nauczycieli. Bez logowania możemy, korzystając z przycisku w zakładce Przeglądaj aplikacje, otwierać materiały opracowane i opublikowane przez innych nauczycieli. Dostępne materiały możemy przeglądać według kategorii, pokrywających się z przedmiotami szkolnymi. Można również wybrane aplikacje filtrować ze względu na poziom kształcenia. Portal zawiera interaktywne gry i ćwiczenia, które są atrakcyjne dla uczniów, zaciekawiają, aktywizują, pozwalają lepiej zrozumieć temat, pobudzają wyobraźnię, wprowadzają element rywalizacji (gamifikacja)2.

Na stronie LearningApps.org możemy:

  • przeglądać aplikacje już stworzone, wybierać kategorie, czyli przedmioty nauczania,
  • modyfikować już istniejące aplikacje,
  • sortować aplikacje według popularności, najwyższych ocen czy liczby wyświetleń,
  • utworzyć konto i opracowywać własne aplikacje, korzystając z gotowych szablonów,
  • publikować stworzone aplikacje, aby inni użytkownicy mogli z nich korzystać,
  • utworzyć klasę uczniowską (system wygeneruje loginy i hasła), jak...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Głos Pedagogiczny"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy