Kontrakty i umowy z uczniami. Jak stworzyć środowisko sprzyjające uczeniu się?

Potencjał neuroróżnorodności

Początek roku szkolnego to najlepszy czas na to, by zawrzeć z uczniami umowę, która – w idealnych okolicznościach – sprawi, że będziemy się szanować i pracować efektywnie. Jednak ustalenie obowiązujących zasad i trwanie w nich nie jest łatwe, tym bardziej że większość kontraktów z uczniami przestaje działać już po krótkim czasie. Świadomość tego, jak stworzyć zbiór zasad wspierających środowisko sprzyjające uczeniu się, jest kluczem do skutecznego nauczania i budowania pozytywnych relacji w klasie przez cały rok.

Dlaczego należy zawrzeć kontrakt z uczniami?

Kontrakt jest ważny z kilku powodów. Przede wszystkim jest odpowiedzią na potrzebę bezpieczeństwa i ramą, która wyznacza zasady etyczne i wskazuje zachowania pożądane w szkole. Dzięki temu jest pomocny w dokonywaniu przez uczniów właściwych wyborów i uczy ich jednocześnie brania odpowiedzialności za nie. Ponadto poznanie i respektowanie praw i odczuć innych sprzyja budowaniu przyjaznych relacji, które są niezbędne w prawidłowym funkcjonowaniu grupy.
I choć trudno zaprzeczyć, że wszyst­­kie te elementy są ważne, w praktyce powoduje to pewien chaos, ostatecznie bowiem i tak nie wiemy, jak taki kontrakt miałby wyglądać. Najczęściej przypomina bezemocjonalną listę oczekiwań nauczyciela, którą uczniowie bezrefleksyjnie zmuszeni są zaakceptować. 
 

POLECAMY

DOBRY KONTRAKT, CZYLI JAKI?

W artykule zamieszczonym w czasopiśmie „Psychologia w Szkole” czytamy, że kontrakt powinien zawierać następujące elementy:

  • określa to, co ważne dla klasy (cele, dążenia, potrzeby),
  • precyzuje prawa i obowiązki,
  • opisuje procedury dotyczące uczenia się i zachowania,
  • ustala zasady porozumiewania się, postępowania w określonych sytuacjach i wzajemnego traktowa...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Głos Pedagogiczny"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI