Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pod paragrafem

25 sierpnia 2018

NR 90 (Czerwiec 2017)

Zanim rozpoczną się wakacje

317

Perspektywa zbliżających się wakacji pobudza wyobraźnię o czasie beztroskiej swobody i prawdziwie zasłużonego odpoczynku. Z chwilą otrzymania świadectwa szkolnego uczniowie wymazują z pamięci na dwa miesiące to, co łączy ich ze szkołą. Nauczyciele, pedagodzy i wychowawcy też mają taką potrzebę i chętnie by to zrobili. Jednak niektórzy biorą głęboki wdech i jeszcze przed zasłużonym urlopem podejmują próbę przygotowania się na nowy rok szkolny. 

To oczywiście kwestia indywidualnego wyboru, bo takiego obowiązku nie ma. W większości przypadków nauczyciele po zakończeniu roku szkolnego, rozliczeniu się z prowadzonej dokumentacji i oddaniu całorocznych sprawozdań odpoczywają po codziennych trudach edukacji młodych ludzi. Dopiero w ostatnich dniach sierpnia lub z początkiem września przystępują do przygotowań organizacyjno-planistycznych związanych z nowym rokiem szkolnym. Wtedy trzeba już być w szkole, angażować się w układanie planu lekcji, uczestniczyć w posiedzeniach rady pedagogicznej, spotkaniach metodycznych, pisać własne plany pracy, porządkować pomoce dydaktyczne w swoich pracowniach, czasem też przeprowadzać egzaminy poprawkowe. Nawał różnych czynności, ogrom dokumentacji, jaką trzeba przygotować, oraz presja czasu sprawiają, że czar wakacyjnego wypoczynku i odprężenia może się szybko ulotnić. 

Zrób dziś, co masz zrobić jutro

W obszernym katalogu zadań i czynności, jakie czekają każdego pedagoga u progu nowego roku szkolnego, znajdują się takie, których wykonanie jeszcze w czerwcu wyraźnie usprawni pracę tuż po 1 września 2017 roku. Warto mieć to na uwadze, tym bardziej że nie do końca wiadomo, co tak naprawdę czeka nas w pierwszych dniach/tygodniach września. Wraz z wdrażaniem reformy systemu oświaty, koniecznością zapoznania się z nowymi aktami prawnymi (wiele rozporządzeń MEN jest dopiero w fazie projektów i konsultacji społecznych) czy choćby pojawieniem się w szkole nowych roczników oraz trudności i problemów wymagających podjęcia szybkiej decyzji – będzie to zapewne bardzo gorący okres i czasu oraz energii na realizację wszystkich niezbędnych działań może zwyczajnie zabraknąć. Każdy ma dziennie do dyspozycji tylko 24 godziny, dlatego tak ważna jest umiejętność dobrej organizacji własnej pracy i skutecznego zarządzania sobą w czasie. Pedagog, zamiast zastanawiać się, jak nie utknąć pod stertą czekających go zadań, już może podjąć trud wykonania kilku kroków.

Jeszcze przed wakacjami warto przemyśleć, zmodyfikować lub opracować  na nowo dotychczasową ofertę współpracy dla wychowawców klas pierwszych i rodziców, stosowane do tej pory kwestionariusze ankiet zapoznawczych dla uczniów czy scenariusze zajęć integracyjnych współprowadzonych nauczycielami. 

1 Krok

Ukłon w stronę dokumentacji, zarówno będącej potwierdzeniem podejmowanych przez pedagoga działań w mijającym roku szkolnym, jak i stanowiącej jego warsztat pracy. Biorąc pod uwagę jej ilość, trzeba zadbać o sensowną archiwizację i odpowiednie miejsce przechowywania. I tak:

  • Należy oddać do sekretariatu szkoły/placówki Dziennik pracy na rok szkolny 2016/2017 oraz Dziennik zajęć innych (o ile pedagog takie prowadził) oraz posegregować wg kryterium aktualności Indywidualne teczki uczniów, kopie opinii/orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej (oryginały są wyłączną własnością rodzica), pozostawić te dotyczące uczniów kontynuujących naukę w szkole, a oddać do sekretariatu odnoszące się do absolwentów. Placówka oświatowa ma obowiązek przechowywania dzienników zajęć przez okres pięciu lat, a dokumentacji z badań i czynności uzupełniających prowadzonych dla ucznia objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną przez okres dziesięciu lat. Odpowiada za to dyrektor placówki.
  • Warto przejrzeć i uporządkować warsztaty:
  1. diagnostyczny, zawierający literaturę z zakresu metodologii i metodyki badań diagnostycznych, zbiór narzędzi do badań (testy pedagogiczne, kwestionariusze wywiadów, arkusze obserwacji, różne skale pomiarów pedagogicznych i środowiskowych) oraz opracowania dotyczące szkoły i uczniów, raporty z badań sondażowych przeprowadzonych w szkole, oceny, analizy funkcjonowania szkoły itp.; 
  2. metodyczno-terapeutyczny, obejmujący opisy dostępnej metodyki pracy wychowawczej, terapeutycznej, profilaktycznej, przykładowe plany, koncepcje, programy i scenariusze zajęć prowadzonych z uczniami, warsztatów szkoleniowych dla nauczycieli, psychoedukacyjnych dla rodziców oraz programy z zakresu profilaktyki realizowane w szkole wraz z ich ewaluacją, materiały i pomoce dydaktyczne do zajęć terapeutycznych;
  3. poradniczy, zawierający literaturę na temat poradnictwa pedagogicznego oraz popularnonaukową z zakresu psychologii i pedagogiki, przeznaczoną głównie dla rodziców oraz nauczycieli, ulotki adresowane do członków społeczności szkolnej itp.

A wszystko to po to, by po pierwsze – pozbyć się materiałów podniszczonych, nieprzydatnych lub nieaktualnych (niszczarka i/lub makulatura, pod warunkiem że to, co się oddaje, nie zawiera danych objętych ochroną), a po drugie – sporządzić spis tego, czego brakuje, co należy uzupełnić, zakupić lub wykonać samemu.

2 Krok

Ukłon w stronę gabinetu, czyli miejsca mającego ogromny wpływ na jakość pracy pedagoga, w którym spotyka się on z uczniami i rodzicami, udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Warto przyjrzeć się temu pomieszczeniu i zadać sobie pytanie: Czy gwarantuje intymność i poczucie bezpieczeństwa każdemu korzystającemu z mojej pomocy? Co zrobić, co zmienić, by był estetycznie i przyjaźnie urządzony, dawał możliwość nieskrępowanej rozmowy bezpośredniej czy telefonicznej? Czego w nim brakuje, by zapewnić ochronę dokumentacji zawierającej dane osobowe uczniów/ich rodzin, szybki dostęp do Internetu itp.? 
Aby pokój pedagoga stał się miejscem udzielania profesjonalnej i skutecznej pomocy, czasem wystarczą niewielkie zmiany:

  • organizacyjne, np. wyodrębnienie kącika do pracy z uczniami i spotkań z rodzicami;
  • odpowiednio przemyślana aranżacja wnętrza, np. usunięcie niektórych bibelotów i gadżetów, pozbycie się nadmiaru doniczek z kwiatami, powieszenie tablicy z miejscem na szkolny plan lekcji, terminarz roku szkolnego, harmonogram zajęć prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, spis ważnych telefonów oraz inne informacje przydatne w pracy, ustawie...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy