Mózg dyslektyczny

Praca z uczniem ze SPE

Mózg człowieka to najważniejszy organ, porównywany do centrum dowodzenia, do maszyny, która kieruje pracą całego organizmu. To tutaj zachodzą reakcje chemiczne, które mają wpływ na nastrój, samopoczucie, zachowanie, działanie i ogólne funkcjonowanie. Współcześnie prowadzone są liczne badania nad różnicami w budowie i funkcjonowaniu mózgów osób z dysleksją rozwojową. Najistotniejszą kwestią jest fakt, że mózg osoby z dysleksją trudniej adaptuje się do przetwarzających się bodźców. Oznacza to, że każdy kolejny kontakt z informacją odczytywany jest przez mózg jako nowość.

Analizując wspomnianą odmienność, warto zastanowić się nad symptomami, które są przejawem ich występowania. 
Pierwsze symptomy, jakie można zauważyć u dzieci młodszych, a które świadczyć mogą o tym, iż w przyszłości wystąpią problemy natury dyslektycznej, związane są z mową. Dziecko zwykle późno zaczyna mówić, przekręca wyrazy lub zmienia kolejność sylab. W szkole pojawiają się problemy w rozróżnianiu czasów gramatycznych czy zasad związanych z częściami mowy i ich właściwościami. Dziecku zagrożonemu dysleksją z trudem przychodzi nauka czytania, nie potrafi podzielić wyrazu na głoski, nie słyszy rymów. Kolejne symptomy pojawiające się podczas edukacji dotyczą zarówno konstruowania wypowiedzi słownych, jak i arytmetyki. Uczeń ma problemy z koncentracją uwagi, nie potrafi właściwie zaplanować swojej pracy. Pojawiają się też trudności z koordynacją ruchową, przetwarzaniem wzrokowym, nauką procedur, orientacją w czasie i przestrzeni czy przechowywaniem informacji w pamięci roboczej. U starszych dzieci występują problemy w formułowaniu złożonych wypowiedzi oraz rozumieniu skomplikowanych tekstów, co wynika z trudności w opanowaniu zasad składni i gramatyki. 

POLECAMY

Różnice neurologiczne

Kluczowym problemem, jaki występuje u dzieci dyslektycznych, są różnice neurologiczne w porównaniu do dzieci, u których dysleksji nie stwierdzono. Pierwszym z obszarów, w jakim zostały one zauważone, jest przetwarzanie fonologiczne. Za pomocą tej skomplikowanej nazwy określa się analizę fonemów, czyli podstawowych dźwiękowych elementów języka. Jak wynika z obserwacji, problemy dyslektyczne związane są z trudnościami w kodowaniu i odkodowywaniu języka, co wynika bezpośred...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Głos Pedagogiczny"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI