Dołącz do czytelników
Brak wyników

Nasi eksperci – specjaliści w zakresie prawa oświatowego – odpowiadają na pytania czytelników

Artykuły z czasopisma | 22 sierpnia 2018 | NR 88
346

Czy zgodnie z prawem w klasie, w której prowadzi się zajęcia lekcyjne dopuszczalna jest możliwość zainstalowania kamery monitoringu? Do oddziału uczęszcza dziecko z ADHD i dziecko z zaburzeniami zachowania.

POLECAMY

Przepisy prawa oświatowego nie regulują takich szczegółów pracy szkoły. W swojej praktyce nie spotkałam się z rozwiązaniami opisanymi w pytaniu. Wg mojej opinii szkoła może wprowadzić własne procedury, przestrzegając zasad, które ustali we współpracy z wewnętrznymi organami, tj. z radą szkoły ew. rodziców, samorządem uczniowskim oraz radą pedagogiczną, pamiętając o ochronie danych osobowych w szczególności tzw. danych wrażliwych.

Na jakich zasadach uczeń pełnoletni może sam usprawiedliwić swoje nieobecności w szkole?

Przepisy prawa nie regulują szczegółów pracy szkoły w tym zakresie. Statut szkoły publicznej powinien określać m.in. prawa i obowiązki uczniów, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły. 
Statut określa obowiązki ucznia, z uwzględnieniem obowiązków w zakresie: 

  1. udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowywania się do nich oraz właściwego zachowania w ich trakcie, 
  2. usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych, 
  3. dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju, 
  4. warunków korzystan...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Głos Pedagogiczny"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy