Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat miesiąca

25 sierpnia 2018

NR 91 (Wrzesień 2017)

PLANOWANIE pracy pedagoga w roku szkolnym 2017/2018

0 202

Planowanie pełni w naszym zawodowym życiu kapitalną rolę. Po pierwsze: nadaje podejmowanym działaniom strukturę zorganizowaną i jest niezbędnym czynnikiem warunkującym ich powodzenie. Po drugie: oszczędza wysiłek i czas pracy, przeciwdziała przypadkowości, zapobiega chaosowi w realizacji przyjętych celów. Po trzecie: umożliwia systematyczną kontrolę przebiegu podjętych działań i daje rzeczywistą podstawę do oceny uzyskiwanych wyników.

Temat ten podejmuję z potrzeby wsparcia niemałej rzeszy pedagogów u progu wdrażania reformy systemu oświaty. Przez dziesięć najbliższych miesięcy to Wy – wraz z nauczycielami i innymi szkolnymi specjalistami – będziecie dźwigać na swych barkach odpowiedzialność za wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, kształtowanie ich osobowości, stosunku do świata i innych ludzi, za prawidłowe udzielanie im pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zapobieganie zagrożeniom, jakich nie brak w dzisiejszym świecie. 

W poczuciu odpowiedzialności za swoje czyny

Planowanie jest działaniem dość trudnym, złożonym, często wyczerpującym. Jest procesem, który polega na myśleniu o przyszłości, przebiega określonymi fazami, z których każda potrzebuje rozważnej autorefleksji, przemyślenia swojej roli oraz rozsądnego i jasnego określenia:

 • co koniecznie należy wykonać, 
 • co jest możliwe do wykonania, 
 • co chce się i umie robić, 
 • w jakim celu trzeba/chce się podjąć dane zadania, 
 • w jaki sposób, z kim i w jakim czasie można je zrealizować. 

Jak się z tym sprawnie uporać w niezwykle pracowitych dniach września, a do tego, po tak wielu wakacyjnych modyfikacjach aktów prawnych? Co powinno stanowić bazę tworzonego planu pracy? Na co koniecznie trzeba zwrócić uwagę i jakich błędów warto unikać? Oto propozycja, która może Wam to zadanie ułatwić.

1 Krok

Znajdź czas i zadbaj, by nic i nikt ci nie przeszkodził. Masz, podobnie jak inni ludzie, te same 24 godziny na dobę, więc postaraj się je mądrze wykorzystać. Nie daj dojść do głosu pożeraczom czasu, nie włączaj TV, nie serfuj po internetowych portalach społecznościowych, nie odpowiadaj na esemesy. Twój plan pracy i tak musi powstać, bo taki jest wymóg wynikający z nadzoru pedagogicznego pełnionego przez dyrektora – twojego pracodawcę. To dokument szkolny, więc zadbaj, by nie był pisany „sobie a muzom”, na kolanie, w ostatniej chwili. Szanuj siebie i swój drogocenny czas. Szanuj też tych, którzy będą mieli wgląd w stworzony przez ciebie plan.

Na przygotowanie dobrego planu potrzebujesz nie więcej niż 2–3 godziny. 

2 Krok

Spójrz wstecz, czyli:

 • przeanalizuj dokładnie zadania wykonywane przez siebie do tej pory oraz osobiste i zawodowe potrzeby, predyspozycje, umiejętności i uprawnienia;
 • dokonaj wglądu w ubiegłoroczny plan pracy, sprawdź, które zadania wymagają kontynuacji ze względu na rzeczywiste potrzeby środowiska szkolnego;
 • przejrzyj wyniki diagnoz dotyczących zjawisk wychowawczych występujących w szkole w ciągu ostatnich dwóch lat, przeanalizuj ujawnione problemy oraz te sygnalizowane przez nauczycieli i rodziców;
 • określ wstępnie zagadnienia, jakimi należy się zająć w obszarze wychowawczo-profilaktyczno-terapeutycznym, we współpracy z wychowawcami klas i nauczycielami przedmiotowymi;
 • opracuj/uzupełnij listę szkolnych oraz pozaszkolnych twoich sprzymierzeńców i sojuszników, osób, z którymi układa się twoja współpraca, które cieszą się zaufaniem, rozumieją istotę i sens szkolnych oddziaływań pomocowych, są pasjonatami swojej pracy, mają dobry kontakt z dziećmi i młodzieżą.

Planowanie jest działaniem dość trudnym, złożonym, często wyczerpującym. Jest procesem, który polega na myśleniu o przyszłości, przebiega określonymi fazami, z których każda potrzebuje rozważnej autorefleksji. 

3 Krok

Poznaj aktualnie obowiązujące rozporządzenia. Z dniem 1 września 2017 r. weszły w życie nowe rozporządzenia MEN, których zapisy przekładają się na twoją pracę, określają jej podstawę organizacyjną, wyznaczają standardy podejmowanych przez ciebie zadań. Są drogowskazem pokazującym, w jakim kierunku powinny zmierzać twoje tegoroczne przedsięwzięcia. Musisz je bardzo uważnie przeczytać i wyłuskać z poszczególnych paragrafów pulę tych zadań, które przynależą do ciebie z racji bycia pracownikiem pedagogicznym oraz osobno pedagogiem – szkolnym specjalistą. Sięgnij przede wszystkim po dwa rozporządzenia, które stanowią podstawę twojej pracy:

 • Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 25 sierpnia 2017 r., poz. 1591). W znacznej mierze zachowuje ono dotychczasowe, znane tobie rozwiązania, ale pojawiły się w nim także istotne zmian...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Głos Pedagogiczny"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy