Autor: Joanna Ławicka

Pedagog specjalny, doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki. Prezes zarządu Fundacji Prodeste od 2013 r.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Samodzielność to nie tylko samoobsługa

Każdy, kto kiedykolwiek pracował z dzieckiem autystycznym, powie, że samodzielność jest bardzo ważna. Niezależnie od tego, czy mowa o dziecku w normie intelektualnej z autyzmem, czy o dziecku niepełnosprawnym intelektualnie – w procesie terapii, edukacji i wychowania dorośli będą zwracali szczególną uwagę na jego samodzielność. Programy terapeutyczne określają cele, takie jak samodzielne jedzenie, trening czystości, ubieranie się, czesanie, kąpiel. Rozbijane na części pierwsze, rysowane, nauczane często z dużym wysiłkiem po obu stronach. Z wysiłkiem dla dziecka i dorosłego.

Czytaj więcej

Akceptacja podstawą wsparcia

Człowiek do zdrowego rozwoju potrzebuje bliskiej, 
opartej na zaufaniu więzi z rodzicami, najbliższą rodziną, narzędzi do skutecznej komunikacji z otoczeniem, akceptacji i realizacji potrzeb.
Dotyczy to w takim samym stopniu zarówno dzieci zdrowych, jak i niepełnosprawnych z autyzmem. Wychodząc od akceptacji, możemy bardzo wiele. 

Czytaj więcej

Normalnie, czyli jak?

Każdy człowiek ze spektrum powinien mieć szansę na „normalność” rozumianą jako szczęście i możliwość decydowania o sobie. Dlaczego tak się nie dzieje? I dlaczego powinno się dziać?

Czytaj więcej

Czy ludzie w spektrum mają inne potrzeby?

Życie każdego człowieka od pierwszych chwil wypełnione jest mnóstwem potrzeb, których liczba rośnie wraz z wiekiem, osiąga apogeum i… przeważnie maleje w procesie starzenia się. W rozumieniu psychologicznym potrzeba jest niczym innym, jak odczuwaniem braku czegoś, co może być uświadomione lub nie, oraz stanowi czynnik motywujący do podejmowania działań na rzecz ukojenia owego uczucia niespełnienia.

Czytaj więcej

Wiara w cuda czy wiara w człowieka?

Podstawą do planowania i udzielania skutecznego, sensownego wsparcia osobie z autyzmem oraz jej rodzinie i szeroko rozumianemu otoczeniu społecznemu jest zawsze proces diagnostyczny. W tym zakresie mamy w Polsce mnóstwo niedomówień, utrudnień i niejasności. Warto zatem przyjrzeć się temu, jak powinna wyglądać prawidłowo przeprowadzona diagnostyka.

Czytaj więcej

W spektrum - bez pomocy

W dzisiejszych czasach wydaje się oczywiste zwracanie uwagi na konieczność ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą. Podobnie jak rezygnacja z przemocowych form oddziaływań w wychowaniu i edukacji. Czasy szkolnej rózgi, kozy, a nawet klęczenia w kącie szczęśliwie odeszły do lamusa. Skandaliczne poniżanie uczniów przez nauczycieli, wyzywanie od kretynów i idiotów – miejmy nadzieję – także. Czy to oznacza, że polska szkoła jest wolna od przemocy?

Czytaj więcej

Czy dziecko ze spektrum autyzmu można nauczyć wszystkiego?

Liczne badania naukowe prowadzone na całym świecie pokazują, że typowe niemowlę kieruje swoją uwagę na ludzi, a nie na obiekty nieożywione. Tymczasem, co także wykazały badania – niemowlęta, u których później zdiagnozowano spektrum autyzmu – od samego początku swojego życia preferują obiekty.

Czytaj więcej

Człowiek czy metoda? O ważności spraw

Przeglądając strony internetowe i wpisując w wyszukiwarkę hasło „autyzm”, na najwyższych pozycjach wyników znajdziemy strony zatytułowane: „Autyzm. Przegląd metod terapii”, „Metody terapii dzieci autystycznych”, „Centrum metody…” itp. Inną stronę tego zagadnienia poznaję każdego miesiąca na szkoleniach, które prowadzę ja i koledzy z naszej Fundacji. Niemal za każdym razem spotykamy się z pytaniem: „No dobrze, to właściwie jak nazywa się ta metoda, którą państwo pracujecie?”.

Czytaj więcej

Osoba ze spektrum. Terapia czy wsparcie?

Zanim podejmiemy jakiekolwiek kroki w kierunku ułatwienia życia młodemu człowiekowi ze spektrum autyzmu,  musimy wiedzieć, że on w tym spektrum się znajduje. Pierwszym krokiem jest zatem zawsze diagnostyka. W literaturze przedmiotu  zaleca się, aby nastąpiła  ona jak najwcześniej. Osiągnięcia nauki w dziedzinach takich  jak psychologia rozwoju człowieka, pedagogika  specjalna i psychiatria pozwalają dziś skutecznie diagnozować nawet dzieci w pierwszym roku życia. Oczywiście na tym etapie niemożliwe jest różnicowanie w obrębie spektrum, lecz niewątpliwie można określić, czy rozwój dziecka jest typowy, czy odmienny. 

Czytaj więcej

Praca ze środowiskiem klasowym i grupą rówieśniczą

Żaden człowiek nie funkcjonuje w całkowitym odizolowaniu. Jeżeli takie sytuacje się zdarzają, z pewnością nie jest to korzystne. Jednocześnie osoba, która doświadczyła wielu traum, a nawet licznych niepowodzeń społecznych, może odczuwać pokusę izolowania się. I unikania dalszych ran. Niedobrze, gdy decyzję o odizolowaniu człowieka podejmują inni. Niestety, z uwagi na trudności szkolne dzieci ze spektrum autyzmu bardzo często realizują naukę w ramach form indywidualnych.

Czytaj więcej