Dział: Rozwój i dobrostan

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Jak przygotować rodzica, by efektywnie i adekwatnie wspierał swoje dziecko przed egzaminem?

Drugi semestr jest zwykle okresem zintensyfikowanej pracy zarówno uczniów, jak i nauczycieli, szczególnie w ostatnich klasach na danym poziomie edukacji. Nadchodzące egzaminy – trzecioklasisty, ósmoklasisty, matura… – w większości szkół budują napięcie, które znacząco wpływa na jakość funkcjonowania poznawczego i atmosferę zarówno w szkole, jak i w domu. Jako nauczyciele jesteśmy w pełni zaangażowani w proces przygotowań. Nie możemy zapominać, że wyniki egzaminów są wypadkową nie tylko prawideł rozwojowych, rzetelnej pracy, kreatywności, czasu poświęconego zagadnieniom podstawy programowej zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli, ale również wartości, które za tym zaangażowaniem stoją, charakteru, który przez lata jest kształtowany zarówno w rodzinie, jak i na gruncie szkolnym.

Czytaj więcej

Zalety pracy w małych grupach seminaryjnych. Co do praktyki szkolnej wnoszą spotkania stałej grupy współpracujących nauczycieli?

Praca nauczyciela i nauczycielki jest trudna metodycznie i bardzo obciążająca emocjonalnie. Niestety, naszą pracę z uczniami w większości prowadzimy samotnie. Jak tę tradycję zmienić w mało obciążający nauczycieli sposób?

Czytaj więcej

Jak organizować zajęcia doradztwa zawodowego w odpowiedzi na wyzwania nowoczesnego rynku pracy?

Poszukując optymalnych rozwiązań pozwalających na organizację efektywnych zajęć z doradztwa zawodowego w szkole, należy mocno osadzić je w warunkach, które stwarza współczesny postpandemiczny rynek pracy. Dlatego tak istotne jest, aby nowoczesna szkoła podjęła wyzwanie kształtowania zintegrowanych działań doradczych. Jak to zrobić, wykorzystując potencjał całej kadry pedagogicznej?

Czytaj więcej

Jak nauczyć dzieci radzenia sobie z porażkami?

Wizja porażki może nie pozwolić nam na opuszczenie strefy komfortu bezpiecznej na tyle, na ile bezpieczny jest wózek dla małego dziecka. Nie ma w nim ryzyka upadku. Nie ma w nim też szansy na zrobienie pierwszego kroku, a o pójściu własną drogą w ogóle nie można mówić. Rzecz nie w tym, by uchronć dzieci przed porażkami, bo to niemożliwe, lecz by nauczyć je radzić sobie z nimi, przekuwać w rozwijające doświadczenie. Jak to zrobić?

Czytaj więcej

Jak wspomóc pracę mózgu u dzieci i młodzieży za pomocą diety?

Coraz więcej wyników badań wskazuje na to, że pomiędzy mózgiem i jelitami zachodzi ścisła dwukierunkowa komunikacja, która nosi nazwę osi mózgowo-jelitowej. Oznacza to, że zarówno mózg wpływa na funkcjonowanie przewodu pokarmowego, jak i kondycja przewodu pokarmowego ma wpływ na pracę mózgu. Co warto wiedzieć o tych wzajemnych oddziaływaniach?

Czytaj więcej

Czym jest Szkoła Myślenia Pozytywnego 2.0?

Zdrowie psychiczne to gorący temat w każdej społeczności, w każdej szkole. Jak pokazują różnorodne badania i dane statystyczne, mamy z nim niestety 
coraz więcej kłopotów i przed nami kolejne wyzwania. Wspólnie możemy jednak zacząć myśleć o zdrowiu psychicznym w nowy sposób i razem o nie zadbać, 
a najlepszym momentem jest początek roku szkolnego. „Głos Pedagogiczny” objął patronatem program Szkoła Myślenia Pozytywnego, o którym opowiada 
Małgorzata Nowicka, prezes Fundacji „Instytut Edukacji Pozytywnej”.

Czytaj więcej

Mój wymyślony przyjaciel. Myślenie magiczne u dzieci a rola psychologa

Myślenie magiczne to przekonanie i wiara w to, że myśli, życzenia i pragnienia mogą wpływać na zewnętrzny świat. Koncept ten zakłada wizualizację lub wiarę w istnienie kogoś lub czegoś, co nie istnieje. Jest to zjawisko powszechnie występujące u małych dzieci.

Czytaj więcej

Odbudowywanie kompetencji relacyjnych i komunikacyjnych uczniów

Człowiek jest istotą społeczną, a mózg najlepiej uczy się we współpracy z innymi mózgami, co wynika ze społecznego charakteru naszego gatunku. Wiedza z zakresu neurobiologii wskazuje, że przychodzimy na świat wyposażeni w obwody neuronalne służące do interakcji społecznych – istnieją specjalne obwody odpowiedzialne za wykrywanie ruchu biologicznego i ruchu obiektów nieożywionych, a także obwody służące do rozpoznawania twarzy i ruchów twarzy.

Czytaj więcej