Autor: Aleksandra Kubala-Kulpińska

Pedagog, terapeuta, trener, autorka programów profilaktycznych, materiałów szkoleniowych oraz publikacji dla rodziców, uczniów i nauczycieli. Pracuje na stanowisku pedagoga szkolnego i terapeuty pedagogicznego, ponadto prowadzi warsztaty i szkolenia dla różnych grup zawodowych. Jest autorką książki Uczeń (nie)zwykły, czyli kto? (Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych Poznań 2016). Pisze również bajki i opowiadania dla dzieci. Propagatorka treści dotyczących bezpieczeństwa w sieci – trenerka Bezpiecznego Internetu, współtwórca kampanii profilaktyczno-społecznych Odpowiedzialny Kierowca 2016, Zachowaj Trzeźwy Umysł 2016 oraz Rodzina Na TAK.
 

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Strategie wspierające kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych

Częstotliwość występowania zaburzeń w zakresie żywienia i odżywiania, a także liczba chorób z tym związanych rosną w zatrważającym tempie. Naukowcy, dietetycy, lekarze biją na alarm, a wszelkie fakty wskazują, że w najbliższych latach problem będzie narastał. Obecnie oprócz niewłaściwej diety równie niepokojącą kwestią jest brak aktywności fizycznej oraz nieodpowiednia ilość snu.

Czytaj więcej

Odurzeni dźwiękami

Muzyka łagodzi obyczaje. Okazuje się jednak, że nie jest to jej jedyne oddziaływanie na ludzi.
Są osoby, dla których odpowiednie dźwięki mogą stać się źródłem narkotycznego oszołomienia.
Artykułem o e-narkotykach zapoczątkowujemy 
kolejny dział w „Głosie Pedagogicznym”, poświęcony nowym 
i trudnym zjawiskom w rzeczywistości szkolnej 
oraz nowoczesnym rozwiązaniom w pracy pedagoga

Czytaj więcej

Zdrowie psychiczne a rozwój TIK

Bez wątpienia pojawienie się nowoczesnych technologii diametralnie 
zmieniło ludzką rzeczywistość, a co za tym idzie – i nasze życie. 
Dzisiaj już nikt z nas nie wyobraża sobie świata bez internetu, komputera, komórki – te dobra na stałe zagościły w naszej codzienności.
I stały się dla nas źródłem zarówno korzyści, jak i zagrożeń.

Czytaj więcej

Pokolenie XXI wieku. Jak je wychować i nie zwariować?

Różnice pokoleń istniały od zarania dziejów, ale w obecnym świecie są one szczególnie widoczne.
Dzisiejszy młody człowiek przedstawicielom innych pokoleń może wydawać się mocno odmienny.
Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych i rozszerzona rzeczywistość. 

Czytaj więcej

Praca z uczniem z zespołem stresu pourazowego

Zjawisko stresu pourazowego zostało zdefiniowane całkiem niedawno. Początkowo badacze problemu uważali, że zdarza się ono jedynie u osób dorosłych, ale obecnie wiadomo, że problem równie często dotyczy dzieci i młodzieży. Jak powinna przebiegać praca z uczniem dotkniętym tym zespołem?

Czytaj więcej

Narysuj swoje myśli – ćwiczenia w myśleniu wizualnym

Dziecko ma dużą potrzebę tworzenia i niemal naturalnie podejmuje czynności plastyczne. Takie umiejętności, jak rysowanie, malowanie, kolorowanie, wizualizowanie myśli pozwalają na przekazywanie informacji w przystępny sposób, często z wykorzystaniem elementów zabawy. U starszych dzieci idealnym rozwiązaniem do komunikowania się w ten sposób jest wykorzystanie walorów myślenia wizualnego.

Czytaj więcej

Bez emocji – kim są osoby z syndromem aleksytymii?

Nie ulega wątpliwości, że emocje odgrywają kluczową rolę w życiu człowieka. Pomagają zrozumieć siebie i otaczającą rzeczywistość oraz prawidłowo funkcjonować w społeczeństwie i w zgodzie ze sobą. Co jednak, jeśli ktoś nie potrafi zidentyfikować czy opisać własnych uczuć?

Czytaj więcej

Nowoczesne modele uczenia – Challenge Based Learning i Problem Based Learning

Przed współczesną szkołą stawiane są ciągle nowe, idące z duchem czasu wymagania. Aby im sprostać, należy podejmować innowacyjne działania metodyczne. Niewątpliwie dwoma rozwiązaniami, które warto upowszechniać, są modele uczenia: Challenge Based Learning (CBL) oraz Problem Based Learning (PBL).

Czytaj więcej

Lekcje wychowawcze a zagadnienia współczesnych programów wychowawczo-profilaktycznych

Każdy nauczyciel jest nie tylko dydaktykiem, ale powinien również być wychowawcą. Mimo że nie zawsze oficjalnie pełni tę funkcję, jego wpływ na rozwój i wychowanie uczniów jest ogromny. Dlatego nauczyciele to grupa zawodowa, która powinna posiadać kompetencje wychowawcze na wysokim poziomie. Zaliczamy do nich głównie: umiejętności komunikacyjne, nawiązywanie i podtrzymywanie prawidłowych relacji oraz znajomość i umiejętność rozwiązywania problemów typowych dla danego etapu rozwojowego.

Czytaj więcej

Uczeń nadpobudliwy psychoruchowo

Uczniowie nadpobudliwi zawsze stanowili problem dla nauczycieli, jednak jeszcze całkiem niedawno, z uwagi na niski poziom świadomości, byli postrzegani jako niepotrafiące zachowywać się stosownie do sytuacji wiercipięty, niegrzeczne i źle wychowane. Od rodziców wymagano, by wykazali się determinacją we wprowadzaniu radykalnych rozwiązań wychowawczych.

Czytaj więcej

Umiejętność krytycznego myślenia

Żyjąc we współczesnym świecie, narażeni jesteśmy na odbiór ogromnej liczby informacji. Nie wszystkie są ważne, wartościowe, niektóre mogą stanowić tzw. fake news, czyli fałszywe wiadomości. Dlatego duże znaczenie ma umiejętność ich filtrowania, oddzielania tego, co dla nas istotne, od informacji zaśmiecających umysł, innymi słowy – umiejętność krytycznego myślenia.

Czytaj więcej

Postawa 3X –czy może być atrakcyjna dla uczniów?

Okres dorastania to czas eksperymentowania, doświadczania, inicjowania. Zachowania ryzykowne związane z przyjmowaniem różnorodnych substancji (alkohol, narkotyki, leki) są poniekąd uważane za normalne, charakterystyczne dla młodzieńczego wieku. Są jednak młodzi ludzie, którzy świadomie wybierają postawę pełnej abstynencji. Co nimi kieruje?

Czytaj więcej