Autor: Aleksandra Kubala-Kulpińska

Pedagog, terapeuta, trener, autorka programów profilaktycznych, materiałów szkoleniowych oraz publikacji dla rodziców, uczniów i nauczycieli. Pracuje na stanowisku pedagoga szkolnego i terapeuty pedagogicznego, ponadto prowadzi warsztaty i szkolenia dla różnych grup zawodowych. Jest autorką książki Uczeń (nie)zwykły, czyli kto? (Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych Poznań 2016). Pisze również bajki i opowiadania dla dzieci. Propagatorka treści dotyczących bezpieczeństwa w sieci – trenerka Bezpiecznego Internetu, współtwórca kampanii profilaktyczno-społecznych Odpowiedzialny Kierowca 2016, Zachowaj Trzeźwy Umysł 2016 oraz Rodzina Na TAK.
 

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Fobie, lęki i zaburzenia XXI wieku

Zgodnie z definicją Słownika medycznego, fobia to zaburzenie na tle nerwowym, które objawia się uporczywym lękiem przed określonymi zjawiskami, stanami, sytuacjami, przedmiotami, zwierzętami itp. Osoba cierpiąca na tę chorobę stara się w miarę możliwości unikać kontaktu z czynnikami wywołującymi strach lub niechęć, gdyż w przypadku zetknięcia z nimi występuje szereg negatywnych objawów. Chorzy zazwyczaj są świadomi faktu, że ich lęk jest irracjonalny, ale mimo to nie są w stanie wyzbyć się uczucia niepokoju.

Czytaj więcej

Świetlica miejscem wszechstronnego rozwoju ucznia

Jeszcze kilka lat temu funkcjonowało negatywne postrzeganie świetlic szkolnych i określanie ich jako przechowalni dzieci. Obecnie dużo spraw uległo pozytywnej zmianie i można powiedzieć, że świetlice są miejscem wszechstronnego rozwoju ucznia.

Czytaj więcej

Czy japońskie Ijime jest również ciemną stroną polskiej szkoły?

Przemoc rówieśnicza jest odwiecznym problemem. Mimo że każdy z nas dokłada wszelkich starań, aby zapobiec temu zjawisku, można powiedzieć, że jego wyeliminowanie jest niemożliwe. Przemoc może występować w różnych formach i z różnym nasileniem. Zawsze jednak niesie konsekwencje zarówno dla sprawcy, jak i dla ofiary.

Czytaj więcej

Koncepcja Joyce Epstein, czyli partnerstwo w edukacji

Partnerstwo w edukacji to najlepszy sposób na wspólne działanie rodziców, nauczycieli, uczniów i lokalnego środowiska. Dzięki niemu wszystkie strony mają możliwość rozmowy na temat własnych punktów widzenia dotyczących danej sprawy oraz wypracowania wspólnego dla wszystkich stanowiska.

Czytaj więcej

Edukacja domowa

Nauczanie domowe, czyli homeschooling ma coraz większe grono zwolenników w Polsce. Szacuje się, że obecnie z formy realizacji obowiązku szkolnego lub przedszkolnego poza placówką korzysta 14 035 dzieci*. Mimo że można zauważyć tendencję wzrostową, to nadal edukacja domowa jest zjawiskiem niszowym, które budzi wśród ogółu społeczeństwa wiele kontrowersji.

Czytaj więcej

W poszukiwaniu wysp kompetencji ucznia

Wyspy kompetencji to obszary funkcjonowania dziecka, które są dla niego źródłem satysfakcji, zadowolenia. Pomagając mu je rozpoznać, wspieramy jego samoocenę i rozwój. Podpowiadamy, w jaki sposób to zrobić.

Czytaj więcej

Sugardating. Współczesna forma

Prostytucja towarzyszy ludzkości od zarania dziejów, ale jeśli dotyczy najmłodszych członków społeczeństwa, nigdy nie była zjawiskiem akceptowanym. Świadomość jej niezaprzeczalnej szkodliwości dla rozwijającej się psychiki jest konieczna, by chronić podopiecznych przed podejmowaniem tych niebezpiecznych zachowań. W tym celu warto wiedzieć, jaki jest jej współczesny wymiar wśród dzieci i młodzieży.

Czytaj więcej

Diagnoza podstawą przeciwdziałania narkomanii

25 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2018 r., poz. 214). Najważniejszą i najpilniejszą kwestią, jaka została wprowadzona w tej regulacji, jest konieczność dokonania diagnozy zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych.

Czytaj więcej

Przełamać tabu

Mimo wielu starań ze strony resortów zdrowia i edukacji, zdrowie psychiczne w wielu środowiskach nadal pozostaje tematem tabu, a zaburzenia psychotyczne – drażliwym i uciążliwym problemem. Dlatego tak ważne jest przekazanie nauczycielom odpowiedniej wiedzy w tym zakresie i systematyczne edukowanie uczniów. Tylko konsekwentne podejmowanie tego typu działań może zmienić postawę społeczeństwa wobec osób borykających się z zaburzeniami natury psychicznej.

Czytaj więcej

Rozwój dzieci zaburzony przez błędy rodziców

Zaburzenia czy zakłócenia rozwoju i zachowania u dzieci mogą mieć różnorakie przyczyny, zdarza się jednak, że źródło problemu leży po stronie rodziców. Istnieje bowiem wiele nieprawidłowości w funkcjonowaniu dziecka, mających różnorodny przebieg i nasilenie, wywołanych zachowaniami opiekunów. Zadaniem nauczycieli jest udzielenie odpowiedniego wsparcia każdemu uczniowi, trzeba zatem znać etiologię i algorytm postępowania. Zastanówmy się więc, jakie destrukcyjne zachowania rodziców są najbardziej powszechne, a tym samym z dużą dozą prawdopodobieństwa można przypuszczać, że ich ofiarą będzie któryś z naszych uczniów.

Czytaj więcej

Oswoić przymusowy odruch – wsparcie ucznia z zaburzeniami tikowymi

Osoba cierpiąca na zaburzenia tikowe nie ma na nie żadnego wpływu, występują one niezależnie, mimowolnie, a ich opanowanie jest niezwykle trudne, czasami nawet niewykonalne, co wywołuje ogromny dyskomfort.

Czytaj więcej