Dział: Otwarty dostęp

   

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Poszukiwanie własnej tożsamości a zjawisko streamingu

Okres dorastania jest czasem, w którym intensywnie kształtuje się tożsamość młodego człowieka. Faza poszukiwania odpowiedzi na pytania, kim jestem, dokąd zmierzam, co jest dla mnie ważne i czego chcę w życiu, nierozerwalnie wiąże się z popełnianiem błędów, a także wymaga zaangażowania i aktywności.

Czytaj więcej

Terapia schematów dzieci i młodzieży

Bardzo skuteczna m.in. w leczeniu zaburzeń osobowości terapia schematów do tej pory była dostępna jedynie dla dorosłych pacjentów. Teraz została zaadaptowana na potrzeby dzieci i młodzieży – by zapobiegać rozwijaniu się zaburzeń i pomagać dzieciom z trudnościami emocjonalnymi; zwłaszcza w sytuacjach, kiedy inne interwencje nie przyniosły dostatecznych rezultatów.

Czytaj więcej

Współczesny patriotyzm

W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie młodzieży patriotyzmem. Młodzi ludzie manifestują je, np. nosząc odzież i gadżety z barwami narodowymi i symbolami walki o niepodległość (np. znakiem Polski Walczącej). Wydaje się też, że wzrasta ich zainteresowanie historią Polski oraz wojskowością. Patriotyzm jednak może, a nawet powinien, mieć różne oblicza i nie należy go sprowadzać jedynie do walki narodowo-wyzwoleńczej.

Czytaj więcej

Chroniczny stres a funkcjonowanie mózgu

Życie we współczesnym świecie nabrało bardzo szybkiego tempa, jest niezwykle intensywne i pełne sytuacji, które mogą być przyczyną stresu. To zupełnie naturalne zjawisko, gdyż stres jest naszą reakcją na pewne okoliczności. Zdarza się jednak, że jego oddziaływanie jest ogromnie dysfunkcyjne, wręcz patologiczne, co utrudnia nam prawidłowe funkcjonowanie. Dzieje się tak w sytuacji stresu chronicznego, przewlekłego lub gdy jednostka nie posiada zasobów strategii do radzenia sobie w sytuacjach stresogennych.

Czytaj więcej

Szkolna pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Fakty i mity

Powszechnie wiadomo, że przepisy prawa regulują wszystko, co związane jest z oświatą, również problematykę udzielania w szkole pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Niestety, poczynania niektórych placówek dowodzą, że prawo to jest słabo znane lub bywa wadliwie interpretowane. Dlatego w trosce o właściwą organizację i udzielanie tejże pomocy dzieciom i młodzieży zasadne jest wskazywanie i wyjaśnianie błędów będących udziałem dyrektorów szkół oraz zatrudnianych tam pedagogów i psychologów.

Czytaj więcej

Nowy model ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

Wieloletnie starania lekarzy i ekspertów, którzy bili na alarm, wskazując, jak drastycznie nasila się problem zdrowia psychicznego  najmłodszych, przyniosły efekt. Minister zdrowia w rozporządzeniu z 14 sierpnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień usankcjonował nowy model ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Czytaj więcej

Pochwała nie-grzeczności

Jeśli przyjrzymy się komunikatom wysyłanym do dzieci, zwłaszcza tych młodszych, jeszcze przed wejściem w zaawansowaną nastoletniość, zobaczymy, że najwyższą cnotą w naszych czasach – w domyśle zawierającą chyba wszystkie inne cnoty – jest dla dzisiejszych rodziców i wychowawców „grzeczność”. W kółko napominają oni „Tylko bądź grzeczny”, krytykują „Och, jaki ty jesteś niegrzeczny” i dopytują „Czy aby byłeś grzeczny?”. Wydaje się, że nie ma w dziecku niczego bardziej pożądanego niż grzeczność i niczego bardziej nagannego niż niegrzeczność; wszystkie inne atuty bledną wobec grzeczności, a zwłaszcza wobec niegrzeczności. Zastanówmy się, co właściwie znaczy to słowo i czy jest powód, by promować je bez umiaru?

Czytaj więcej