Dział: Otwarty dostęp

   

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Rodziny podzielone

Syndromem nowych czasów są między innymi rodziny rozdzielone i rodzice samotnie wychowujący dzieci. Dzieje się tak z różnych powodów: po pierwsze – partnerzy decydują się nie być razem i po kilku lub kilkunastu latach wspólnego związku pragną nowej bądź innej relacji, lub też jednym z powodów rozdzielenia się rodziny jest sytuacja, w której opiekun opuszcza dom z powodu podjęcia pracy zarobkowej. Coraz częściej mamy do czynienia w praktyce psychologicznej z rodzicami samotnymi z wyboru.

Czytaj więcej

Gaslighting - przemoc, której nie widać

Przemoc jest zjawiskiem, które należy potępiać, eliminować, przerywać, często jednak zdarzają się przypadki, w których mamy trudności w zakresie jej rozpoznania. Niektórzy sprawcy stosują takie formy przemocy, których nie jesteśmy w stanie zauważyć. Przykładem takiego zjawiska jest gaslighting. Na czym polega i jak rozpoznać osobę nią dotkniętą?

Czytaj więcej

Jak zwiększać wydajność naszego mózgu - fakty i mity

Fakt: Istnieją sposoby na to, by nasz mózg mógł pracować bardziej wydajnie. Niektóre z nich nie są nawet zbyt odkrywcze, ale lubimy o nich zapominać... Z kolei wiele popularnych przekonań na ten temat to nic innego jak naukowe mity, które mogą nam raczej utrudnić, niż ułatwić efektywną pracę.

Czytaj więcej

Pokolenie XXI wieku. Jak je wychować i nie zwariować?

Różnice pokoleń istniały od zarania dziejów, ale w obecnym świecie są one szczególnie widoczne.
Dzisiejszy młody człowiek przedstawicielom innych pokoleń może wydawać się mocno odmienny.
Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych i rozszerzona rzeczywistość. 

Czytaj więcej

Dieta sensoryczna w szkole i w domu

Dieta sensoryczna to specjalnie opracowany i dostosowany do każdego dziecka zestaw aktywności, ćwiczeń, zadań i stymulacji, których celem jest dostarczenie układowi nerwowemu odpowiednich bodźców, potrzebnych do zachowania uwagi i koncentracji w ciągu całego dnia. Z czego powinna się składać właściwie przygotowana dieta sensoryczna i jakie cele pozwoli osiągnąć u dzieci z zaburzeniami SI?

Czytaj więcej

UCZEŃ BEZPIECZNY W SIECI Wspólna sprawa szkoły i rodziny

Bycie online jest wyznacznikiem współczesnego życia. Przez internet komunikujemy się z rodziną i znajomymi, robimy zakupy, rezerwujemy bilety i hotele, załatwiamy sprawy w urzędach, odbywamy szkolenia zawodowe, uczestniczymy w wydarzeniach społeczno-kulturalnych. Jesteśmy obecni w sieci także podczas wykonywania innych czynności, czasem więc trudno nam określić, ile czasu w niej spędzamy.

Czytaj więcej

Smartfony, czaty, media społecznościowe – jak wpływają na nasze relacje z innymi?

Media społecznościowe, internet, smartfon... dziś dla dzieci i młodzieży to już środowisko naturalne. W dużym stopniu to właśnie tutaj toczy się ich życie towarzyskie i prywatne – media cyfrowe stały się ważnym kanałem komunikacyjnym służącym nawiązywaniu i podtrzymywaniu znajomości. Nie pozostaje to jednak bez wpływu na rozwój społeczny naszych uczniów. Jak sprawić, by był to wpływ jak najlepszy?

Czytaj więcej

Nowoczesne modele uczenia – Challenge Based Learning i Problem Based Learning

Przed współczesną szkołą stawiane są ciągle nowe, idące z duchem czasu wymagania. Aby im sprostać, należy podejmować innowacyjne działania metodyczne. Niewątpliwie dwoma rozwiązaniami, które warto upowszechniać, są modele uczenia: Challenge Based Learning (CBL) oraz Problem Based Learning (PBL).

Czytaj więcej

Warsztat badawczo-diagnostyczny pedagoga szkolnego

Pedagog szkolny to specjalista w dziedzinie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W tym kontekście wymaga się od niego umiejętności badawczo-diagnostycznych: prowadzenia obserwacji pedagogicznej, właściwego stosowania metod, technik i narzędzi badawczych, interpretowania uzyskanych wyników, wyciągania na tej podstawie wniosków do dalszej pracy z uczniem oraz umiejętności omawiania wyników diagnozy z innymi nauczycielami, rodzicami i uczniem.

Czytaj więcej

Rozpoznawanie zaburzeń SI u dzieci

Współcześnie zauważa się coraz większą liczbę dzieci przejawiających różnego rodzaju deficyty rozwojowe. Zalicza się do nich niepełnosprawności, zaburzenia emocjonalne, ale też specyficzne trudności w uczeniu się. W naszym nowym cyklu chcemy jednak szczególną uwagę poświęcić grupie dzieci, które mają problem z właściwym odbiorem i przetwarzaniem bodźców dochodzących ze środowiska.

Czytaj więcej

Czy ludzie w spektrum mają inne potrzeby?

Życie każdego człowieka od pierwszych chwil wypełnione jest mnóstwem potrzeb, których liczba rośnie wraz z wiekiem, osiąga apogeum i… przeważnie maleje w procesie starzenia się. W rozumieniu psychologicznym potrzeba jest niczym innym, jak odczuwaniem braku czegoś, co może być uświadomione lub nie, oraz stanowi czynnik motywujący do podejmowania działań na rzecz ukojenia owego uczucia niespełnienia.

Czytaj więcej

Odkryj swoje mocne strony - diagnoza talentów-według Gallupa a sposób zarządzania

Każdego z nas coś wyróżnia na tle innych osób, każdy ma inne umiejętności, talenty, silne strony, każdy jest wyjątkowy. Poznanie ich może sprawić, że będziemy wiedzieli, w jakim kierunku powinniśmy podążać, by osiągać najlepsze efekty. Opiszemy, jak należy to zrobić

Czytaj więcej