Kategoria: Artykuły z czasopisma

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Jak wspierać uczniów przewlekle chorych?

W przedszkolach i szkołach jest coraz więcej dzieci z chorobami przewlekłymi, które rzutują na ich rozwój psychofizyczny, emocjonalny i intelektualny, a tym samym na funkcjonowanie w roli ucznia. Z corocznych raportów podawanych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że systematycznie wzrasta liczba dzieci i młodzieży w wieku 5–19 lat cierpiących na choroby przewlekłe.

Czytaj więcej

Zmiany w organizacji i udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Wprowadzone zmiany, co do zasady, obejmują kwestie porządkowe związane z terminologią, w szczególności dotyczącą dookreślenia zadań nauczycieli, wychowawców i specjalistów w przedszkolach oraz szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Czytaj więcej

Świat żałoby dzieci i młodzieży

Każdego roku bywamy na pogrzebach. Odchodzą bliscy nam ludzie z rodziny, grona przyjaciół i znajomych. Odchodzą – po ciężkiej chorobie, ze starości, w wyniku wypadku, samobójstwa – pozostawiając nas w rozpaczy, bólu i smutku, w żałobie.

Czytaj więcej

Natura błędów w ocenianiu

Przez wiele lat uważano, że nauczyciele są nieomylni podczas oceniania. Umiejętność oceny (najczęściej ucznia a nie jego osiągnięć) przypisywano nauczycielom jako ich „wrodzoną” kompetencję, wynikającą z powołania zawodowego. Ocena wystawiona przez nauczyciela była niepodważalną i nikomu nie przyszło do głowy, że nauczyciel mógł się pomylić, a uczeń na jej efekt ostateczny wpłynąć.
 

Czytaj więcej

Mind fulness

Od kilku lat mindfulness, czyli uważność, robi nie tylko w Polsce zawrotną karierę. I trudno się dziwić, bo lista korzyści płynących z treningu jest długa – pomaga radzić sobie ze stresem, uszczęśliwia, poprawia koncentrację uwagi i inne funkcje poznawcze, pozwala pogłębić nasze relacje z innymi, a nawet może być metodą terapeutyczną. Tylko czym tak naprawdę jest mindfulness i jak można się tego nauczyć?

Czytaj więcej

W niewoli czynności

Pojęcie uzależnienia czynnościowego po raz pierwszy wprowadził austriacki psychoanalityk Otto Fenichel w 1945 roku w swoim dziele „Teorie psychoanalityczne neuroz”. Uzależnienia behawioralne to uzależnienia psychiczne, zwane również zachowaniami kompulsywnymi. Dotyczą one różnych czynności, np. opalania, zakupów, ćwiczeń na siłowni, gier, hazardu, dostępu do Internetu, jedzenia.

Czytaj więcej

Skupmy się!

Umysł ludzki ma ograniczoną możliwość przetwarzania danych, dlatego tak istotne są umiejętność selekcji informacji, skupiania uwagi i dobra pamięć. Zdolność koncentracji uwagi, czyli świadomego kierowania i utrzymania jej na określonym rodzaju czynności oraz możliwość nierozpraszania się pod wpływem innych, nawet stosunkowo silnych bodźców niezwiązanych z wykonywaniem czynności, jest jednym z podstawowych czynników odpowiedzialnych za sukces szkolny naszego dziecka.
 

Czytaj więcej

Dysgrafia czy dyspraksja

Diagnoza dysgrafii wciąż budzi wiele wątpliwości i kontrowersji w środowisku badaczy. Istnieją bowiem dwie koncepcje na temat pochodzenia lub kwalifikowania zaburzeń typu dysgraficznego. Pierwsza z nich mówi, że dysgrafia, czyli niski poziom graficzny pisma, jest efektem dyspraksji. Zgodnie z drugą, dysgrafia jest diagnozowana jako jeden z rodzajów specyficznych trudności w uczeniu się.

Czytaj więcej