Kategoria: Artykuły z czasopisma

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Odpowiedzialne wsparcie, czyli jak mogę Ci pomóc?

W rozmowie z dziennikarką oraz autorką książki Nie powiem ci, że wszystko będzie dobrze poruszamy ważny temat dotyczący pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. Czy to prawda, że jest moda na depresję? Jak rozmawiać z osobą w kryzysie psychicznym? Jak przełamać tabu i odczarować gabinet pedagoga szkolnego?

Czytaj więcej

O uskrzydlających doświadczeniach, czyli jak się nie dać wypaleniu?

Praca pedagoga i psychologa szkolnego to emocjonalny rollercoaster. Pomaganie młodemu człowiekowi we wzrastaniu jest z jednej strony emocjonującą przygodą przynoszącą spełnienie zawodowe, ale z drugiej strony poziom obciążeń emocjonalnych wynikających z towarzyszenia uczniom w trudnych sytuacjach wymaga od nas odporności psychicznej i dbania o własne zasoby. Jak nie popaść w zawodowe wypalenie? Jak odnajdywać w pracy uskrzydlające doświadczenia?

Czytaj więcej

Klasa bez barier, czyli jak w praktyce tworzyć przestrzeń rozwoju zgodną z potrzebami i możliwościami wszystkich uczniów?

Podejmowane przez nauczyciela wychowawcę działania mają służyć stworzeniu klasy bez barier, czyli przestrzeni, w której każdy uczeń może się rozwijać zgodnie ze swoimi możliwościami. Nie każdy bowiem ma takie same umiejętności, potrzeby i oczekiwania. Jak przekonać uczniów, że indywidualne podejście do każdego z nich ma sprzyjać osiąganiu optymalnych dla nich rezultatów procesu edukacyjnego i rozwoju?

Czytaj więcej

Uczeń przejawiający zachowania agresywne w szkole

W dniu 13 sierpnia 2022 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, która daje dyrektorom szkół uprawnienie do karania uczniów, zamiast zawiadamiania sądu rodzinnego. Choć opcja ta wydaje się bardzo korzystna w sytuacji, gdy mamy do czynienia z agresywnym uczniem, jednak tak naprawdę nie jest to zbyt korzystne rozwiązanie, bo nie dość, że nakłada na dyrektora nowe obowiązki, to jeszcze naraża go na konflikt z rodzicami, a w skrajnych przypadkach naraża go na odpowiedzialność karną.

Czytaj więcej

Edukacja seksualna w polskich realiach szkolnych

W nowym cyklu szczególną uwagę poświęcimy seksualności młodych ludzi oraz istocie edukacji seksualnej w wychowaniu dzieci i młodzieży. W jakim celu i w jaki sposób próbować odnaleźć się w tematyce związanej z rozwojem psychoseksualnym człowieka, aby wspierać dobry, zdrowy i bezpieczny rozwój dziecka? Czym są seksualność, seksualizacja i edukacja seksualna?

Czytaj więcej

Sztuka aktywnego uczenia się i nauka ponoszenia porażek

Sukces edukacyjny, jakiego pragniemy, to wypadkowa dwóch elementów: pracy ucznia i strategii nauczyciela, przy czym podstawą nauczycielskiej strategii jest budowanie rozwojowej postawy, bez której nie może nastąpić aktywne, czyli efektywne, uczenie się. Chcielibyśmy pokazać swoim podopiecznym, że warto uczyć się po prostu dla siebie, choć nie jest to łatwe zadanie w wadliwym systemie edukacji. Aby wspierać dzieci i młodzież, trzeba wyposażyć się w wiedzę na temat tego, jak uczyć uczenia się w realiach szkolnych, ponieważ umiejętność uczenia się to kluczowa kompetencja przyszłości oraz podstawa warsztatu, z jakim powinien wyjść ze szkoły każdy uczeń. Jak nauczyć swoich wychowanków aktywnego uczenia się?

Czytaj więcej

Jak przygotować środowisko szkolne i klasowe do pracy ze zróżnicowanym zespołem uczniów?

Różnorodność uczniów w szkole lub klasie ogólnodostępnej jest faktem. Tylko dzięki właściwemu zarządzaniu tą różnorodnością jest możliwe stworzenie środowiska dla każdego ucznia, aby bez względu na posiadane predyspozycje czy możliwości rozwojowe i edukacyjne mógł w szkole lub klasie zaspokajać wszystkie swoje potrzeby i uczyć się efektywnie. Jak tworzyć przyjazne środowisko dla wszystkich uczniów?

Czytaj więcej

Rola pedagoga we wspomaganiu wychowawczej roli rodziny

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe: „System oświaty zapewnia w szczególności wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny” (Dz.U. 2022, poz. 655, 1079, 1116). Zadanie to uzasadnione jest przede wszystkim widocznymi nieprawidłowościami w odgrywaniu ról rodzicielskich, czego skutkiem bywa wychowawczy chaos w życiu dziecka, odbijający się na jego rozwoju, w tym również na zdrowiu psychicznym. Jak pedagog lub wychowawca może wspierać wychowawczą rolę rodziny?

Czytaj więcej

Efektywna współpraca pedagoga szkolnego z pedagogiem specjalnym

Okres zmian w edukacji trwa już w Polsce od kilku lat. Również nowy rok szkolny 2022/2023 niesie ze sobą wiele nowości w zakresie organizacji kształcenia, opieki i wychowania, a także wspierania rozwoju uczniów. Pojawienie się w szkole nowego specjalisty skutkuje przeorganizowaniem wypracowanych dotychczas działań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Jak powinna wyglądać efektywna współpraca pedagoga szkolnego z pedagogiem specjalnym?

Czytaj więcej

Premiera nowego magazynu dla dzieci MindFul Kids!

Świat dziecięcy jest pełen nowych wrażeń. Wszystkie doświadczenia są świeże, zmysły działają intensywnie, a jeszcze tak wiele jest do odkrycia! Niestety coraz wcześniej dzieci sięgają po elektronikę i zaczynają się rozpraszać. Z myślą o dzieciach oraz ich rodzicach stworzyliśmy magazyn, który będzie doskonałym narzędziem do ćwiczenia uważności na co dzień.

 

Premiera „Mindful Kids” rusza 2 września!

Jedyne w Polsce czasopismo narzędziowe dla dzieci!

 

Czytaj więcej

Samobójstwo w szkolnej społeczności – jak zadbać po tragedii o bezpieczeństwo i zdrowie psychiczne uczniów?

Samobójstwo jest tragedią nie tylko dla rodziny, ale również dla całej szkolnej społeczności. Każda samobójcza śmierć ciągnie za sobą łańcuch cierpienia innych osób. Nie jest to jednak sytuacja, wobec której pozostajemy bezradni, a rola pedagoga jest w takim przypadku kluczowa. Co może i co powinien zrobić pedagog oraz czego warto unikać, by nie pozwolić na dalsze cierpienie?

Czytaj więcej