Kategoria: Artykuły z czasopisma

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Osoba ze spektrum. Terapia czy wsparcie?

Zanim podejmiemy jakiekolwiek kroki w kierunku ułatwienia życia młodemu człowiekowi ze spektrum autyzmu,  musimy wiedzieć, że on w tym spektrum się znajduje. Pierwszym krokiem jest zatem zawsze diagnostyka. W literaturze przedmiotu  zaleca się, aby nastąpiła  ona jak najwcześniej. Osiągnięcia nauki w dziedzinach takich  jak psychologia rozwoju człowieka, pedagogika  specjalna i psychiatria pozwalają dziś skutecznie diagnozować nawet dzieci w pierwszym roku życia. Oczywiście na tym etapie niemożliwe jest różnicowanie w obrębie spektrum, lecz niewątpliwie można określić, czy rozwój dziecka jest typowy, czy odmienny. 

Czytaj więcej

Wakacje - czas beztroski czy zagrożenia?

Za niespełna osiem tygodni ostatni dzwonek oznajmi, że nadszedł czas uczniowskiej laby, odpoczynku i beztroskiej zabawy. Okres ten szczególnie sprzyja nawiązywaniu nowych znajomości, próbowaniu nieznanych dotąd rzeczy, często niebezpiecznych, które mogą wpłynąć na całe dalsze życie młodych ludzi. Naszym zadaniem jest uświadamiać podopiecznym, czego powinni się wystrzegać, a jakie zachowania nie zakłócą beztroskiego wypoczynku.

Czytaj więcej

Oswoić przymusowy odruch – wsparcie ucznia z zaburzeniami tikowymi

Osoba cierpiąca na zaburzenia tikowe nie ma na nie żadnego wpływu, występują one niezależnie, mimowolnie, a ich opanowanie jest niezwykle trudne, czasami nawet niewykonalne, co wywołuje ogromny dyskomfort.

Czytaj więcej

Wypalenie zawodowe nauczycieli

O niebezpiecznym syndromie rozmawiamy z dr. hab. Sylwiuszem Retowskim, psychologiem, profesorem z Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS w Sopocie

Czytaj więcej

Trening umiejętności społecznych dla uczniów ze spektrum autyzmu w szkole masowej

Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, są szczegółowo opisane w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Zgodnie z tym dokumentem dzieciom należy zapewnić przede wszystkim możliwość udziału w zajęciach rozwijających umiejętności społeczne, w tym umiejętności komunikacyjne.

Czytaj więcej

Rozwód rodziców. Jak wspierać dziecko?

Rozwód jest jednym z wydarzeń krytycznych dla rodziny. Plasuje się na drugim miejscu na liście najbardziej stresujących zdarzeń w życiu (tuż za śmiercią współmałżonka). Statystyki donoszą, że co roku rośnie liczba prowadzonych przez sądy postępowań rozwodowych. Rozpad małżeństwa jest wyzwaniem dla każdej osoby weń zaangażowanej: dla małżonków, ich rodzin i przyjaciół, ale przede wszystkim dla dzieci.

Czytaj więcej

Dziecko z rodziny patchworkowej

Żyjemy w czasie gwałtownych zmian, które objęły także model rodziny. Ten tradycyjny, czyli żyjący w związku małżeńskim biologiczni rodzice plus dziecko (dzieci), przestał być jedynym obowiązującym.

Czytaj więcej

Zakochane nastolatki

Wiosna to czas miłosnych uniesień, ale i zawodów. Co się dzieje, kiedy stany te przeżywają nastolatki? To trudne i dla samych zainteresowanych, i dla ich najbliższych. Tym bardziej więc zakochani młodzi ludzie potrzebują naszego wsparcia.

Czytaj więcej

Sekrety udanego urlopu

Już za chwilę wakacje. Dla nauczycieli to najlepszy czas, by podładować baterie, wypocząć i nabrać sił przed nowym rokiem szkolnym. W jaki sposób to zrobić, by osiągnąć najlepsze wyniki?

Czytaj więcej

Mieć czy być?

Nasz świat społeczny w ostatnich latach uległ głębokim zmianom  – nigdy wcześniej młodzi ludzie nie mogli posiadać potencjalnie tak wielu dóbr  ani nigdy wcześniej nie byli aż tak kuszeni przez mody i reklamy.  W świecie coraz bardziej wszechogarniającego konsumpcjonizmu łatwo stracić z oczu rzeczy naprawdę ważne.

Czytaj więcej

Asertywność w komunikacji pomiędzy nauczycielem i uczniami

Człowiek jest istotą społeczną, która nieustannie porozumiewa się z innymi: aby dowiedzieć się, jak trafić do najbliższego sklepu spożywczego, umówić się na randkę, wyrazić niezadowolenie, powiedzieć komplement, rozwiązać spór, odrzucić prośbę czy też na nią przystać. Asertywność to styl komunikacji, którym można się posłużyć w każdej z wymienionych sytuacji.

Czytaj więcej

Superwizja w edukacji. Czy to możliwe?

Wielu z nas zastanawia się, czy superwizja jest rozwiązaniem, które sprawdzi się w warunkach szkolnych. Analizując walory i korzyści płynące z jej zastosowania, możemy stwierdzić z całą pewnością, że doskonale wpasuje się w edukacyjną rzeczywistość. 

Czytaj więcej