Kategoria: Artykuły z czasopisma

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Aby szkolna profilaktyka narkomanii nie była fikcją

Lektura szkolnych programów wychowawczo-profilaktycznych nie nastraja optymistycznie. Wiele z nich to kiepska, choć obszerna, księga życzeń powielanych od lat. Brak w nich odwołania do bieżącej diagnozy potrzeb środowiska szkolnego, wskazania rzeczywiście ujawnionych czynników ryzyka i czynników chroniących oraz zasobów szkoły, a przywoływane przepisy prawa oświatowego są często nieaktualne. W jaki sposób urealnić działania zapobiegające sięganiu przez uczniów po zabronione substancje?

Czytaj więcej

Gdy nawarstwiają się zaległości…

Od początku roku szkolnego minęło już dość czasu, by część naszych uczniów zaczęła borykać się z brakami w nauce. W jaki sposób możemy skutecznie wspierać ich w nadrabianiu materiału i przeciwdziałać spowodowanym zaległościami wagarom?

Czytaj więcej

Jak sobie radzić z jesienno-zimowym spadkiem formy?

Jeśli z nadejściem jesieni zaczynasz odczuwać spadek formy, może to znaczyć, że doświadczasz sezonowego zaburzenia nastroju. Ale przyczyny mogą też być inne. Jak radzić sobie z jesienną chandrą?

Czytaj więcej

Warsztat badawczo-diagnostyczny pedagoga szkolnego

Pedagog szkolny to specjalista w dziedzinie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W tym kontekście wymaga się od niego umiejętności badawczo-diagnostycznych: prowadzenia obserwacji pedagogicznej, właściwego stosowania metod, technik i narzędzi badawczych, interpretowania uzyskanych wyników, wyciągania na tej podstawie wniosków do dalszej pracy z uczniem oraz umiejętności omawiania wyników diagnozy z innymi nauczycielami, rodzicami i uczniem.

Czytaj więcej

Uczeń nadpobudliwy psychoruchowo

Uczniowie nadpobudliwi zawsze stanowili problem dla nauczycieli, jednak jeszcze całkiem niedawno, z uwagi na niski poziom świadomości, byli postrzegani jako niepotrafiące zachowywać się stosownie do sytuacji wiercipięty, niegrzeczne i źle wychowane. Od rodziców wymagano, by wykazali się determinacją we wprowadzaniu radykalnych rozwiązań wychowawczych.

Czytaj więcej

Umiejętność krytycznego myślenia

Żyjąc we współczesnym świecie, narażeni jesteśmy na odbiór ogromnej liczby informacji. Nie wszystkie są ważne, wartościowe, niektóre mogą stanowić tzw. fake news, czyli fałszywe wiadomości. Dlatego duże znaczenie ma umiejętność ich filtrowania, oddzielania tego, co dla nas istotne, od informacji zaśmiecających umysł, innymi słowy – umiejętność krytycznego myślenia.

Czytaj więcej

Nieszablonowe andrzejki

Andrzejki to doskonała okazja do zorganizowania nietuzinkowej lekcji wychowawczej, która jednocześnie będzie bawić, uczyć i integrować. Tradycyjne wróżby mogą być nie tylko rozrywką, lecz także punktem wyjścia do rozmowy na ważne tematy.

Czytaj więcej

Cała prawda o półkulach mózgu

Fakt: nasz mózg jest znakomicie funkcjonującą całością, jego półkule efektywnie współpracują w wykonywaniu różnych zadań i żadna z nich nie dominuje nad drugą. Poznaj prawdę o micie kreatywnej prawej oraz logicznej lewej półkuli i dowiedz się, co naprawdę sprzyja rozwojowi naszych mózgów.

Czytaj więcej

Rozpoznawanie zaburzeń SI u dzieci

Współcześnie zauważa się coraz większą liczbę dzieci przejawiających różnego rodzaju deficyty rozwojowe. Zalicza się do nich niepełnosprawności, zaburzenia emocjonalne, ale też specyficzne trudności w uczeniu się. W naszym nowym cyklu chcemy jednak szczególną uwagę poświęcić grupie dzieci, które mają problem z właściwym odbiorem i przetwarzaniem bodźców dochodzących ze środowiska.

Czytaj więcej

Czy ludzie w spektrum mają inne potrzeby?

Życie każdego człowieka od pierwszych chwil wypełnione jest mnóstwem potrzeb, których liczba rośnie wraz z wiekiem, osiąga apogeum i… przeważnie maleje w procesie starzenia się. W rozumieniu psychologicznym potrzeba jest niczym innym, jak odczuwaniem braku czegoś, co może być uświadomione lub nie, oraz stanowi czynnik motywujący do podejmowania działań na rzecz ukojenia owego uczucia niespełnienia.

Czytaj więcej

Autoewaluacja czynności podejmowanych przez pedagoga

Na dźwięk słowa „ewaluacja” wielu pedagogom rzednie mina. Ewaluacja (zewnętrzna i wewnętrzna) zdominowała nasze szkoły. Każdy obszar statutowej działalności, każdy realizowany program i projekt, każda czynność czy interwencja podlegają czyjemuś badaniu. A nikt nie lubi być ciągle oceniany w pracy ani sam się oceniać. I do tego jeszcze ta papierologia.

Czytaj więcej