Kategoria: Artykuły z czasopisma

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Znajomość praw dziecka oraz ich realizacja

By spełnić jedno z kryteriów oceny pracy, nauczyciel musi znać prawa dziecka i troszczyć się o ich przestrzeganie, a w swym działaniu kierować się m.in. dobrem ucznia. Co w praktyce znaczą te zalecenia? Wyjaśniamy, jak rozumieć wskaźniki do tego kryterium i jak poprawnie je realizować.

Czytaj więcej

Bez emocji – kim są osoby z syndromem aleksytymii?

Nie ulega wątpliwości, że emocje odgrywają kluczową rolę w życiu człowieka. Pomagają zrozumieć siebie i otaczającą rzeczywistość oraz prawidłowo funkcjonować w społeczeństwie i w zgodzie ze sobą. Co jednak, jeśli ktoś nie potrafi zidentyfikować czy opisać własnych uczuć?

Czytaj więcej

Idole z YouTube’a – czego uczą dzieci i młodzież?

YouTube to cieszący się ogromną popularnością serwis, w którym każdy może opublikować stworzony przez siebie film. To właśnie tutaj odnajdziemy wielu idoli dzieci i młodzieży wychowywanych w erze cyfrowej. Jaki wpływ może mieć na uczniów korzystanie z YouTube’a?

Czytaj więcej

Nowoczesne modele uczenia – Challenge Based Learning i Problem Based Learning

Przed współczesną szkołą stawiane są ciągle nowe, idące z duchem czasu wymagania. Aby im sprostać, należy podejmować innowacyjne działania metodyczne. Niewątpliwie dwoma rozwiązaniami, które warto upowszechniać, są modele uczenia: Challenge Based Learning (CBL) oraz Problem Based Learning (PBL).

Czytaj więcej

Trudne progi edukacyjne w karierze szkolnej ucznia

Progi edukacyjne wyznaczają kolejne etapy edukacji. To rodzaj barier, przejść, które każde dziecko – czasem z pomocą nauczyciela lub rodzica, a czasem samodzielnie – musi pokonać. W tym artykule pokażę, z jakimi progami będzie musiało uporać się dziecko w czasie swojej kariery szkolnej, oraz co dorośli (rodzice i nauczyciele) mogą zrobić – a czego robić nie powinni – aby te zmagania ułatwić.

Czytaj więcej

Lekcje wychowawcze a zagadnienia współczesnych programów wychowawczo-profilaktycznych

Każdy nauczyciel jest nie tylko dydaktykiem, ale powinien również być wychowawcą. Mimo że nie zawsze oficjalnie pełni tę funkcję, jego wpływ na rozwój i wychowanie uczniów jest ogromny. Dlatego nauczyciele to grupa zawodowa, która powinna posiadać kompetencje wychowawcze na wysokim poziomie. Zaliczamy do nich głównie: umiejętności komunikacyjne, nawiązywanie i podtrzymywanie prawidłowych relacji oraz znajomość i umiejętność rozwiązywania problemów typowych dla danego etapu rozwojowego.

Czytaj więcej

Jak wspierać swoją samoocenę?

Dobra, stabilna samoocena jest jedną z najcenniejszych rzeczy, jaką mogą dać dzieciom dorośli. Sprzyja ona motywacji, działaniu i odnoszeniu sukcesów, a przede wszystkim – zdrowiu psychicznemu. Wspieranie samooceny dzieci i młodzieży jest ważnym czynnikiem chroniącym przed wieloma zaburzeniami. Wartościową umiejętnością, którą możemy wyrobić u naszych podopiecznych, jest zdolność do doceniania samej czy samego siebie.

Czytaj więcej

Jedyny właściwy styl uczenia się?

Fakt: Mózgi wszystkich ludzi uczą się mniej więcej w podobny sposób. Najskuteczniej zaś uczymy się wtedy, kiedy stymulujemy nasze umysły na różne sposoby – np. za pośrednictwem wielu zmysłów jednocześnie. Poznaj prawdę o micie indywidualnych stylów uczenia się i dowiedz się, jaki styl faktycznie jest najlepszy.

Czytaj więcej

Sposoby wsparcia dziecka z zaburzeniami SI w szkole

W środowisku szkolnym coraz częściej mamy do czynienia z uczniami, którzy wydają nam się krnąbrni i nieposłuszni. Niekiedy odnosimy wrażenie, że ich zachowanie to efekt złośliwości, którą mają w sobie, tymczasem może ono być niezależne od nich i wynikać z niewłaściwego przetwarzania bodźców sensorycznych. Podpowiadamy, w jaki sposób wspierać w szkole dzieci z zaburzeniami SI.

Czytaj więcej

Szczerość i otwartość przede wszystkim

Jej utwory mają zawsze wymiar edukacyjny. Sama o swej twórczości mówi, że zanim zacznie pisać książkę, zastanawia się, czego dziecko mogłoby się z niej nauczyć, by lepiej radzić sobie w codziennym życiu. Dr Elżbieta Zubrzycka opowiada o magii słów, szczerości i otwartości w kontaktach z dziećmi oraz sposobach na radzenie sobie z otaczającą nas przemocą.

Czytaj więcej