Kategoria: Artykuły z czasopisma

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Podsumowywanie i planowanie

Umiejętność trafnej oceny sytuacji, wytyczania celów i planowania ich realizacji jest bardzo ważną kompetencją zarówno w okresie nauki szkolnej, jak i w życiu dorosłym. Wiele od niej zależy, warto więc rozwijać ją u uczennic i uczniów jak najwcześniej.

Czytaj więcej

Jak nie być czarną owcą ani kozłem ofiarnym

Od lat przyglądam się zawodowym relacjom pedagogów szkolnych z nauczycielami. O tym, że nie wszędzie są one takie, jak być powinny – świadczą nie tyle moje osobiste doświadczenia, co wypowiedzi samych zainteresowanych, prezentowane w badaniach naukowych, na forach społecznościowych, podczas konferencji i szkoleń. Jawi się z nich obraz relacji trudnych, często chłodnych, zdystansowanych, wręcz niechętnych, u podłoża których ścierają się osobiste interesy, egoistyczne

Czytaj więcej

Jakim wsparciem otoczyć dziecko, gdy istnieje podejrzenie stosowania wobec niego przemocy domowej?

Rodzina to miejsce, w którym dziecko powinno czuć się kochane, rozumiane. To miejsce, które powinno zaspokajać wszelkie potrzeby młodego człowieka. Nie ulega wątpliwości, że stosowanie przemocy burzy poczucie bezpieczeństwa, wprowadzając jednocześnie obraz dysfunkcyjnej rodziny i zakłócając relacje.

Czytaj więcej

Nowe, nowsze, najnowsze

Nauczyciele i pedagodzy nieustannie poszukują jeszcze atrakcyjniejszych form prowadzenia zajęć od stosowanych dotychczas. Sale lekcyjne okazują się jednak zbyt ciasne do zrealizowania wielu z ich pomysłów. Dlatego współczesne lekcje często odbywają się nie tyle poza tradycyjną pracownią, co wręcz poza budynkiem szkoły.
 

Czytaj więcej

Szkoła – miejsce, gdzie dzieci mogą rozwijać swoje talenty

Rozmowa z Rzecznikiem Praw Dziecka Markiem Michalakiem o zmianach prawnych i najważniejszych problemach dzieci w placówkach oświatowych

Czytaj więcej

IPET. Mundurek szyty na miarę niepełnosprawnego Jasia

Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny wprowadzono do szkół siedem lat temu rozporządzeniem w sprawie organizacji kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych takim niedostosowaniem. Od tego czasu procedura opracowania IPET-u uległa dwukrotnie niewielkim zmianom.

Czytaj więcej

Fitness mózgu

Ludzki mózg stanowi dziś przedmiot zainteresowania badaczy wielu dziedzin nauki, począwszy od biologii i medycyny, poprzez psychologię, pedagogikę, socjologię, aż do polityki czy religii. W licznych opracowaniach porównywany jest do komputera o niezwykłych możliwościach, który – jak twierdzą autorzy poradnika Techniki zapamiętywania – zbudowany jest z miliardów jednostek pamięci połączonych siecią przekaźników, nieskrępowany schematami, wyjątkowy i niepowtarzalny, wyprzedzający dzisiejszą technologię o całe lata świetlne (Boral, Boral 2013, s. 12).Coraz częściej rozważania dotyczą również tego, czy mózg można trenować. 

Czytaj więcej

Ciśnienie na chwalenie

O potrzebie wspierania u młodych ludzi poczucia własnej wartości oraz odwagi do akceptacji siebie i przyznania się do błędu, 
a także o swojej akcji #PoczujWłasnąWartość opowiada Michał Zawadka, ekspert w zakresie rozwoju osobistego i społecznego dzieci i młodzieży, trener, mówca inspiracyjno-motywacyjny.

Czytaj więcej

Szkolna pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Fakty i mity

Powszechnie wiadomo, że przepisy prawa regulują wszystko, co związane jest z oświatą, również problematykę udzielania w szkole pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Niestety, poczynania niektórych placówek dowodzą, że prawo to jest słabo znane lub bywa wadliwie interpretowane. Dlatego w trosce o właściwą organizację i udzielanie tejże pomocy dzieciom i młodzieży zasadne jest wskazywanie i wyjaśnianie błędów będących udziałem dyrektorów szkół oraz zatrudnianych tam pedagogów i psychologów.

Czytaj więcej

Nowy model ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

Wieloletnie starania lekarzy i ekspertów, którzy bili na alarm, wskazując, jak drastycznie nasila się problem zdrowia psychicznego  najmłodszych, przyniosły efekt. Minister zdrowia w rozporządzeniu z 14 sierpnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień usankcjonował nowy model ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Czytaj więcej